Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Nu öppnar vi nya platser för infartsparkering i Orminge

På måndag morgon den 12 november är Nacka kommun på plats vid infartsparkeringen ”Fickan” klockan 6.30 till 8.00. Vi bjuder på kaffe och berättar om utvecklingen i Orminge.

Den nya tillfälliga infartsparkeringen ”Fickan” ligger vid Ormingeringen 66–68, nära hållplatserna för buss 471, 444 och 446. På måndag öppnar etapp 1 med plats för 110 bilar, samtidigt pågår arbetet med att färdigställa hela parkeringen som kommer att ha plats för 148 bilar.

-I samband med att vi utvecklar Orminge pågår ett intensivt arbete med att hitta nya platser för infartsparkering. Vi har successivt ersatt Nybacka med tillfälliga platser så nära Orminge centrum som möjligt. Tanken med att placera de tillfälliga platserna nära varandra längs med Ormingeringen är att vi vill förenkla för Nackaborna att hitta en parkeringsplats. Nu är platserna till stor del synliga från vägen, säger Lisa Bergdahl, projektchef i Orminge

Ovan ser du ”Fickan” som öppnar måndag 12 november.

De infartsparkeringar som anläggs vid Ormingeringen är av tillfällig karaktär och är tänkta att användas fram till dess att ett nytt långsiktigt parkeringshus byggts i Orminge centrum. Ett av målen med det planprogram som antogs för Orminge centrum 2015 är att flera av de markparkeringar som idag dominerar Orminge centrum ska inrymmas i ett mer yteffektivt parkeringshus, i närheten av Orminge centrums bussterminal.

Här kan du läsa mer om planeringen av parkeringshuset samt utvecklingen av en mer kapacitetsstark bussterminal.

Här finns fler platser för infartsparkering i Orminge.

Sidan uppdaterades: