Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackas nior tillhör Sveriges allra bästa – i år igen!

Varje år tar Sveriges kommuner och landsting (SKL) fram sin rapport Öppna Jämförelser för grundskolan. Nacka håller sedan länge en hög och jämn kvalitet och tillhör även i år de tio bästa kommunerna i Sverige. Våren 2018 var Nackas nior de sjätte bästa i landet och näst bäst i länet.

Hur bra är Nackas skolor jämfört med andra kommuners? Det finns flera olika sätt att försöka belysa hur bra en kommun lyckats med sitt utbildningsuppdrag.

  1. Ett sätt är att se hur stor andel av eleverna som blir godkända i alla de 17 ämnen som niorna läser.
  2. Man kan också titta på hur många niondeklassare som blir behöriga att söka till gymnasiets yrkesprogram.
  3. Ett tredje sätt är att titta på hur högt meritvärde (betyg) kommunens elever har när de slutar grundskolan.
  4. Man kan även bedöma hur bra kommunens skolor lyckas utifrån de specifika elevförutsättningar kommunen har vad gäller föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd etc.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har idag, den 6 december, presenterat sin rapport Öppna Jämförelser för vårterminen 2018 och rapporten visar att Nackas skolor även i år klarar sig mycket bra i konkurrensen.

Ser man till det sammanvägda måttet placerar sig Nackas skolor – både kommunala och fristående – på sjätte plats i landet och andra plats i Stockholms län. Det sammanvägda måttet innehåller meritvärde, andel elever som blir behörig till yrkesprogram och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen samt hur väl man lyckas med hänsyn tagen till elevförutsättningarna.

Nacka har en unik resultatserie vad gäller resultat i årskurs 9. Sverige har 290 kommuner och de senaste sju åren har Nacka tillhört de tio bästa. Förutom Nacka är det bara Lidingö som lyckats ligga bland de tjugo bästa kommunerna sedan SKL började ta fram det sammanvägda måttet.

- Jag upprepar gärna min stora glädje och stolthet gällande våra mycket fina resultat över tid, säger utbildningsdirektör Susanne Nord. Det är fantastiska elever och lärare vi har, som genom hårt arbete åter får ett kvitto på den överlag höga kvalitet vi har i Nacka. Hjärtligt tack till alla dem som gjort ett enastående jobb!

Nacka är den största kommunen av kommunerna som ligger högt uppe på listan. Storfors och Norsjö som ligger i topp våren 2018 har 71 respektive 50 elever i årskurs 9. Nacka hade 1408 elever. Resultaten för de små kommunerna varierar ofta mellan åren, vilket delvis kan bero på att det finns en slumpmässighet i resultaten för dessa kommuner.

Öppna Jämförelser innehåller flera mått där resultaten jämförs med förväntade värden utifrån elevsammansättningen, exempelvis föräldrars utbildningsnivå. I de resultat som Öppna jämförelser visar ser vi att resultaten även står sig väl när hänsyn tas till elevernas bakgrundsfaktorer. Nackas resultat ligger tydligt över de förväntade värdena och särskilt tydlig är avvikelsen från det förväntade när det gäller meritvärdet, där Nacka hamnar på åttonde plats.

Öppna Jämförelser har tagit fram några kommuner vars förutsättningar är jämförbara med Nackas vad gäller kommunstorlek, utbildningsbakgrund etc. Nackas resultat ligger också i år betydligt högre än dessa jämförelsekommuner. Kungsbacka återfinns på plats 84 i rapporten. Mölndal på plats 89, Sollentuna 31 och Växjö 134.

Vill du ta del av hela rapporten? Klicka då på länken nedan:
Länk till SKL:s webbsida

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.