Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Dags för nästa steg i utvecklingen av Orminge

Tryggt, tillgängligt och levande är de viktigaste ledorden när Orminge växer. Här ska det bli runt 1 500 nya bostäder, mer handel och fler mötesplatser. Lisa Bergdahl, projektchef i Orminge berättar mer om hur planerna ser ut.

När Orminge utvecklas ska centrumet bland annat få fler bostäder. För att ge plats åt nya kvarter kommer gång-­ och cykelbanor, gator och busshållplatser att byggas om. Orminge blir också knutpunkt för kollektivtrafik med ny bussgata och ett parkeringshus för handel och infartsparkering.

Utbyggnaden av Orminge är indelad i etapper. Lisa Bergdahl, Nacka kommuns projektchef i Orminge, svarar på aktuella frågor med anledning av att kommunen i december fattade beslut om att starta etapp två.

Vad innebär etapp två av utbyggnaden i Orminge?
Nu när etapp två startar så fokuserar vi främst på gator och ledningar söder om Centrumtorget fram till Ormingeringen och Mensättravägen.

Hur kommer ombyggnationen att märkas under 2019?
Under 2019 blir det mycket grävarbeten. För att frigöra mark för nya hus flyttar vi på befintliga vatten­- och avloppsledningar och lägger också en del nya ledningar. Mensättravägen byggs om med nya cirkulationsplatser för att öka framkomligheten, vilket är en förutsättning när Orminge växer.

Kommer allt i Orminge att förändras?
Nej, allt kommer inte att förändras, det blir snarare kompletteringar. De som har bott i Orminge i hela sitt liv, eller som är här på besök, kommer att känna igen sig. Flera äldre byggnader bevaras och några utvecklas, hus kan till exempel få ny fasad men själva karaktären kommer att vara den­samma. Orminge har en stark identitet som är viktig att behålla samtidigt som vi skapar nya miljöer.

Hur blir det i Orminge när allt är klart?
Orminge får nya häftiga hus med liv och rörelse mellan husen. Det blir mötesplatser med caféer och uteserveringar, konst och kultur. Kommunen arbetar tillsammans med både byggaktörer och fastighetsägare för att skapa ett snyggt och tryggt centrum med service och fler mötesplatser. Som jag ser det bygger vi mer än nya gator och bostäder, vi bygger livskvalitet, avslutar Lisa Bergdahl.

Följ gärna Orminges utveckling

Sidan uppdaterades: