Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Januari

Föräldrastöd via nätet

Familjemottagningen i Nacka kommun träffar varje år hundratals föräldrar som önskar råd och stöd i relationen till sina barn. För att kunna möta fler och minska väntetiderna inleder kommunen försök med rådgivning via Skype.

- Nacka kommun ska finnas där Nackaborna finns. Vi vet att föräldrar har en stressig vardag där det ibland är svårt att hitta tid för ett fysiskt möte. Då vill vi även kunna erbjuda rådgivning online, när det passar förälderns egen kalender, säger Karin Hidestrand, verksamhetschef för familj och ungdom i Nacka kommun.

Familjemottagningen erbjuder hjälp till Nackaföräldrar med barn i åldrarna 0 till 20 år. Från och med 16 januari finns även möjlighet att få råd och stöd av en familjebehandlare via Skype. Tid för mötet bokar föräldrarna själva via Nacka kommuns hemsida.

- Jag hoppas att möjligheten att boka möten via Skype ska sänka tröskeln för när man söker hjälp. Forskning visar på betydelsen av att söka hjälp tidigt, innan problemen har växt sig stora, säger Karin Hidestrand.

Föräldrastöd online är en del i ett projekt, initierat av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) där Nacka är en av 15 deltagande kommuner. Projektet kommer att utvärderas och, om det faller väl ut, är ambitionen att föreslå andra kommunala verksamheter som kan vara lämpliga för online-möten.

Här kan du boka Skypemöte med familjemottagningen

Sidan uppdaterades: