Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

28 januari blir infartsparkeringen vid Toyota i Orminge mindre

Nu har vi börjat ombyggnaden för att göra Orminge centrum mer tillgängligt och attraktivt. Det kommer att påverka oss under byggtiden genom att exempelvis infartsparkeringar måste flyttas.

Måndag 28 januari börjar arbetet med att förlänga Utövägen som får anslutning till Mensättravägen. Nya sträckningen går genom Toyota-parkeringens norra del och i samband med detta tas p-platser bort. Totalt kommer en tredjedel av nuvarande parkeringsyta att tas i anspråk när förlängningen av Utövägen börjar. Dessa platser kommer inte tillbaka.

Samtidigt som Utövägen förlängs byggs även Mensättravägen om och får fyra nya cirkulationsplatser samt gång- och cykelväg från Skarpövägen till Orminge centrum. Den 28 januari kommer träd att fällas utmed Mensättravägen i höjd med Toyota-parkeringen. Tillfälligt kommer 29 platser närmast Mensättravägen att stängas av. Dessa platser öppnar igen onsdag 30 januari. Här kan du läsa mer om Mensättravägens utveckling.

Krysset visar den yta som tas i anspråk när Utövägen byggs ut.

Tyvärr finns inte mer mark inom centrum så vi hänvisar till de nya infartsparkeringarna längsmed Ormingeringen och Skarpövägen. I första hand till infartsparkeringen Fickan som har gott om platser och ligger på Ormingeringen 66-68 nära busslinje 471, 444 och 446.

Här kan du infartsparkera i Orminge.

Utbyggnaden av Mensättravägen och Utövägen är en del i utvecklingen när Orminge växer. Här kan du läsa mer om Orminges utveckling.

Sidan uppdaterades: