Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Januari

Nu går startskottet för nya Orminge

Nu lägger Nacka kommun, tillsammans med JM Entreprenad, grunden för nya Orminge med 1500 nya bostäder, mer handel och mötesplatser. Ledningar flyttas, vägar byggs om och byggs ut.

- Det vi ska påbörja nu är kanske inte så ”häftigt” som nya hus eftersom det inte kommer synas så mycket ovan jord när det är klart. Men omläggning av ledningar och en utbyggnad av vägar är nödvändiga för att vi ska kunna utveckla Orminge centrum och frigöra mark för de nya husen med bostäder, verksamheter och även p-hus för busspendlare, säger Lisa Bergdahl, Nacka kommuns projektchef för Orminge centrum.

En förutsättning för Orminges utveckling

Utbyggnaden av de tekniska anläggningarna och gatorna görs av JM Entreprenad och är förutsättningen för Orminges fortsatta utveckling. Samverkansentreprenaden har en uppskattad investeringsbudget på 450 miljoner kronor och kommer att pågå fram till 2023.

Den andra etappen, som pågår nu, innehåller ett spillvattenmagasin, omläggning av vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme, el och fiber för datanät men även cirkulationsplatser på Mensättravägen och en breddning för att förbättra framkomligheten. Gång- och cykelvägar byggs ut och en mycket efterfrågad cirkulationsplats i korsningen Mensättravägen/Skarpövägen kommer byggas och vara klar till hösten. Förhoppningsvis kommer detta underlätta för föräldrar som ska lämna och hämta barn i närliggande skolor och förskolor, oavsett hur man färdas, berättar Lisa Bergdahl som märker av ett tydligt engagemang från Nackaborna inför ombyggnaden.

Insatser som främjar framkomlighet

- Vi fick ett önskemål på Facebook förra veckan där en boende i området efterfrågade ett säkert och varmt cykelparkeringshus. En mycket bra idé som vi tar med oss i dialogen med byggaktörerna och projektutvecklarna i centrum. Det vi gör nu främjar även framkomligheten för busstrafiken där SL räknar med att kunna öka turtätheten när ombyggnaden av gator är klar.

Sidan uppdaterades: