Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Januari

Vi lägger om ledningar vid korsningen Ormingeringen Kanholmsvägen

Detta är en del i arbetet med att markförlägga de luftburna kraftledningarna och en förberedelse inför bygget av ett Spillvattenmagasin. Arbetet börjar 21 januari och hela projektet ska vara klart hösten 2019.

Målet är att störa så lite som möjligt, men vi kommer att behöver spränga bort berg i marken och utföra en del andra arbeten som kan upplevas som störande. Sprängningar och annat störande arbete kommer att vara klart i slutet av mars. Arbetet kommer att utföras dagtid på vardagar mellan 7.00-16.00.

TIDPLAN (tiderna är preliminära)

21 januari
Elkablar på kommunens mark frigörs och läggs om. Dessa ledningsarbeten pågår ett par veckor.

4 februari
Arbete med spillvattenmagasinet.
JM Entreprenad kommer bland annat att utföra spontning under ett par veckor.

4 mars
Bergschakt kommer påbörjas med sprängning som följd.

När arbetet är klart kommer kapaciteten i ledningarna att ha ökat för att klarar behoven som uppstår när Orminge växer.

Sidan uppdaterades: