Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Ytterligare p-platser tas i anspråk när Orminge utvecklas

21 platser närmast parken och Willys-huset tas i anspråk när Utövägen byggs ut. Detta genomförs natten söndag mot måndag 24-25 mars och då ska hela parkeringen vara utrymd.

Parkeringsplatserna som tas i anspråk i samband med Utövägens utbyggnad är markerade i det rosa arbetsområdet i kartan nedan.

För att kunna utveckla Orminge behöver vi redan nu ta mark i anspråk. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bygga nya hus, både bostadshus och exempelvis det kommande parkeringshuset. Det handlar till stora delar om ledningsarbeten under mark och utveckling av vägar för att kunna ha en acceptabel framkomlighet under byggtiden och efteråt. Många arbeten som genomförs nu, i ett tidigt skede, görs för att minimera störningar och skapa tillgänglighet till bussgatan, centrumparkering och boende på Utövägen.

Var kan du parkera?

Under 2018 och fram till i februari i år har vi anlagt flera nya tillfälliga infartsparkeringar längsmed Ormingeringen och Skarpövägen. I februari öppnade vi 70 nya platser på Skarpövägen 1-7 som ligger nära busshållplats Korset. Infartsparkeringen ”Fickan” ligger på Ormingeringen 66-68 har gott om lediga platser och en kapacitet för 110 bilar.

Under utvecklingen av Orminge och i väntan på det nya p-huset, som ska stå klart 2022 så kommer vi successivt att behöva flytta och hitta nya platser för infartsparkering.

Här kan du också infartsparkera i Orminge.

Sidan uppdaterades: