Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Aktualisering av fritidsnämndens kapacitetsutredning år 2019

I den aktualiserade kapacitetsutredningen redovisas vilka förutsättningar för nya idrottsanläggningar som finns i kommunen.
De fakta som rapporteras är bland annat:

  • vilka politiska beslut som är fattade fram till nu,
  • vilka geografiska och ekonomiska förutsättningar Nacka har för att bygga fler idrottsanläggningar
  • vad befolkningsprognosen säger om mängden invånare i Nacka under kommande år
  • hur Nacka står sig i jämförelse med andra kommuner

Utredningen är utformad så att den kan uppdateras varje år allt eftersom förutsättningarna förändras. Till exempel kan befolkningsprognosen och de ekonomiska förutsättningarna förändras, nya idrotter kan tillkomma och bli populära etc.
Sammanfattningsvis kan man säga att kapacitetsutredningen är ett faktaunderlag inför politiska ställningstaganden.

Läs mer:

Frågor och svar

Här ger Anders Mebius, kultur och fritidsdirektör, i Nacka kommun svar på ett antal frågor.

Vad är syftet med utredningen?
Syftet är att ta fram ett faktaunderlag som belyser flera olika perspektiv och aspekter på idrottsanläggningarna i Nacka. Faktaunderlaget ska fungera som ett verktyg för oss att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag till politiken. De olika parametrarna belyses särskilt i utredningens bilagor. Till exempel redovisas nya möjliga platser för fotbollsplaner i hela Nacka. Politiken måste sedan prioritera och ta beslut. Mycket är redan bestämt, men fler investeringsbeslut måste tas, och totalt handlar det om satsningar i miljardklassen.

Hur ser kommunen på närhetsprincipen?
Närhetsprincipen är ett strävansmål, ingen tvingande förutsättning, att alla barn och ungdomar ska ha absolut närhet till alla olika idrottsanläggningar är en utopi, men vid planering så försöker vi göra det så bra som möjligt. Vad gäller Sickla så visar utredningen att nuvarande nyckeltal är svåra att bibehålla när det gäller fotbollsplaner, men flera platser är ändå möjliga för fotbollsplaner i närområdet. När en kommun expanderar kraftigt och en stad växer fram så kan det vara svårt att bibehålla exakt samma nyckeltal som när platsen inte var lika tätbebyggd, men staden kan skapa andra möjligheter som inte finns på landsbygden.

Varför visar man bara nuläget och inte hur det ser ut 2035 när man jämför med andra kommuner?
Vi har inte fakta för att göra trovärdiga jämförelser mellan kommunerna år 2035.

Varför mäter man bara Nackabor 7-20 år? Hur ser det ut för seniorer och knatteverksamhet?
Barn och unga är prioriterade i kommunens idrottsanläggningar men vi lyfter även andra målgruppers behov i kapacitetsutredningen.

Planerade anläggningar räcker inte för att täcka behovet när Nacka växer. Varför har ni inte planerat för det?
Ett flertal anläggningar är redan beslutade eller planerade. Vi kommer att återkomma med förslag till politiken med underlag som tydligare beskriver behoven i framtiden och med konkreta förslag på prioriteringar, platser och tidsplanering.

I Sickla kommer det ske en stor inflyttning de kommande åren. Vilken planering finns för Sickla och Järlahöjden?
I Sickla planeras en ny 7-spelarplan med tillhörande uppvärmningsyta. På Järlahöjden ska nya anläggningar ersätta allt som rivs inom området. Dvs fotbollsplaner, sporthallar, ishallar och simhall. Förutom de två befintliga 11-spelarplanerna planeras ytterligare en 7-spelarplan för fotboll.

Tycker Nacka kommun att idrott är viktigt?
Ja! Idrott och föreningsliv är ovärderliga för ett fungerande samhälle och viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Att idrotta och röra på sig skapar förutsättningar för ännu bättre resultat i skolan och att ha en vettig fritidssysselsättning skapar även ökad trygghet i samhället.

Sidan uppdaterades: