Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Nacka kommun underlättar för det lokala näringslivet

Nacka kommun har tagit fram konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Åtgärderna riktar sig främst till företag inom besöks- och servicesektorer och detaljhandel, som drabbas hårt av den pågående coronapandemin. Syftet är att stärka företagens likviditet, frigöra tid för företagen att hantera svåra personalsituationer och att skapa framtidstro.

– Coronasmittan har på kort tid fått stora konsekvenser för delar av näringslivet, i synnerhet för restauranger och hotellen men även många butiker, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). Jag vill att våra lokala företagare ska känna att vi stödjer dem på alla sätt vi kan, att de är viktiga för oss Nackabor. Kommunen har god ekonomi och vi klarar att ge anstånd med en del betalningar.

– Flera företag i Nacka drabbas hårt, och vi har sett stora varsel inom större kedjor som även drabbar de etablerade företagen i Nacka, säger näringslivsdirektör Anders Börjesson. Det finns en oro för vad detta kommer att medföra om situationen blir långvarig. För många företag handlar det om ren överlevnad, min förhoppning är att vårt paket kan vara ett stöd ett det här utmanande läget.

Det här ingår i Nacka kommuns åtgärdspaket för att mildra effekterna av coronapandemin för lokala näringsidkare:

 • Anstånd för kommunala tillsynsavgifter inom livsmedels-, alkohol-, tobak- och miljöområdet.
 • Anstånd för betalning av el-, VA- och avfallsavgifter. Detta gäller enbart företagskunder till Nacka energi och Nacka vatten och avfall.
 • Anstånd för hyra i kommunala lokaler.
 • Snabbare betalning av fakturor till våra leverantörer.
 • Undvik att gå till inkasso och Kronofogden vid utebliven betalning.
 • Skjut på tillsynsbesök som inte är kritiska eller nödvändiga.
 • Förläng tidsfrister i tillsyns- och tillståndsärenden där så är möjligt.
 • Skjut på regelbunden uppföljning och tillsyn och krav på inrapportering av uppgifter som inte är helt nödvändiga, detta inkluderar även skolor och äldreomsorg.
 • Kommunen ska sträva efter att prioritera lokala anläggningar vid bokning av kurser och konferenser.

Näringsidkare som vill ha möjlighet till anstånd och snabbare betalning är välkomna att kontakta Nacka kommun på info@nacka.se

Sidan uppdaterades: