Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Uppdaterad information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Det finns många frågor om det nya coronaviruset covid-19. Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande informationen på webben. Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa 113 13. Har du anledning att misstänka att du har drabbats av coronaviruset ska du ringa 1177 (eller för andra vårdrelaterade frågor).

Många frågor handlar om kommunernas beredskap för sjukdomen. Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår till exempel Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Syftet är att samverka för att få en effektiv krishantering. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

I Nacka kommun finns det tydliga planer och rutiner i de kommunala verksamheterna för att hantera den här typen av situationer. Kommunen tar höjd för att läget kan förvärras.

Kommunens verksamheter håller öppet

Kommunala skolor och förskolor, och andra kommunala verksamheter, håller öppet som vanligt. Om man själv väljer att hålla sitt barn hemma från skolan, kommer Nacka kommun i dagsläget inte att registrera ogiltig frånvaro. Vi rekommenderar vårdnadshavare att kontakta sitt barns mentor eller lärare så snart som möjligt för dialog om barnets skolgång.

Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom.

Riktlinjer för anställda i Nacka kommun

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

Om man på grund av oro hellre vill arbeta hemma så tar man kontakt med sin närmaste chef.

Det är Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för att misstänkt smittade får lämna prover och får provsvar, samt att den som behöver det får vård. Det är också Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittspårning och för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning.

Mer information

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb om vad du kan göra för att undvika smitta.

Här finns Folkhälsomyndighetens information på olika språk.

På krisinformation.se finns aktuell information från ansvariga aktörer.

Allmänna råd om coronaviruset - nacka.se

Sidan uppdaterades: