Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Naturvårdsverket satsar på vattenrening i Nacka

Nacka beviljas 30 miljoner kronor av Naturvårdsverket för sina dagvattenreningsprojekt i Järlasjön.

Nacka kommuns projekt för att rena vattnet i Järlasjön kan till stor del finansieras av pengar från Naturvårdsverket, tack vare ett bidrag på 30 miljoner kronor.

– Jag är mycket glad för att Naturvårdsverket bekräftar och stödjer vårt arbete för att förbättra Järlasjöns vatten för Nackaborna. Pengarna kommer att användas till två av våra mest prioriterade dagvattenprojekt. Det här visar att vi gör rätt saker i rätt tid, säger dagvattenspecialist Agata Wehlin på Nacka kommun.

Bättre dagvattenhantering ger renare miljö

I Sickla utvecklas en hållbar stadsmiljö med nya bostäder, arbetsplatser och trivsamma mötesplatser för rekreation, idrott och kultur. I samband med att Nacka utvecklas ökar behovet att hantera och rena dagvattnet, som rinner till våra sjöar och vattendrag. Kommunen behöver både åtgärda gamla miljösynder i form av föroreningar som runnit ut i Järlasjön, och förhindra nya utsläpp.

Så ska vattnet bli rent igen

Åtgärderna i Järlasjön går ut på att hantera och rena dagvatten, alltså regn-och smältvatten, som rinner till sjön från ett stort område. Det ska byggas en skärmbassäng i Kyrkviken som kompletteras av en dammanläggning i Kyrkviksparken, som både ska ta emot skyfall och rena vattnet innan det släpps ut i sjön. Tillsammans med övriga åtgärder som genomförs i Järlasjön räknar kommunen med att vattnet kommer att bli mycket renare och badvänligare, och att miljökraven i EU:s vattendirektiv kommer att nås.

Skärmbassängen i Kyrkviken kan börja byggas i höst och ska vara klar senast 2022. Inom ytterligare ett år beräknas även dammarna i Kyrkviksparken bli färdiga.

Klarare och friskare sjö

Som en ytterligare åtgärd för att minska övergödningen av Järlasjön kommer en aluminiumfällning som sänker fosforhalten i vattnet att genomföras redan i augusti 2020. Det är en beprövad och säker metod som har använts i många vattendrag runt om i Sverige och världen. Även i Nacka har vi mycket goda erfarenheter av aluminiumfällning, i Bagarsjön och i Långsjön. Det projektet har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

– De här åtgärderna gör att kommunen kommer att kunna erbjuda sina invånare en renare Järlasjö som blir ännu trevligare att nyttja för fiske, bad och rekreation, samtidigt som vi bidrar till ett välmående växt- och djurliv, säger Birgitta Held Paulie, miljöstrateg på Nacka kommun, och ansvarig för fällningsprojektet.

Naturvårdsverket delar i år ut totalt 83 miljoner kronor för projekt som ska minska att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag. En dryg tredjedel av de pengarna, 31,2 miljoner kronor går till Nacka kommuns projekt för att förbättra vattnet i Järlasjön.

Sidan uppdaterades: