Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Nu är upphandlingen av Nackas fritidsgårdar är klar

Tre aktörer kommer att driva Nackas sju fritidsgårdar från den 1 mars 2021. Det beslutet fattades av fritidsnämnden i Nacka tidigare idag, torsdagen den 12 november.

De aktörer som har tilldelats uppdraget att driva Nackas fritidsgårdar är Boo Folkets Hus, Stiftelsen Fryshuset och Nacka kommun.

Fryshuset tilldelades driften vid fritidsgårdarna i Fisksätra, 2:an (vid Nacka Forum) och Henriksdal. Den kommunala produktionen tilldelades fritidsgårdarna i Älta, Saltsjöbaden och Björknäs. Boo folkets hus tilldelades fritidsgården i Orminge.

– Det här är ett beslut som gynnar ungdomarna i Nacka. Genom att konkurrensutsätta verksamheterna kommer vi att få fritidsgårdar med ett brett utbud och med hög kvalitet, som drivs av aktörer med stora ambitioner till nytänkande och innovation, säger fritidsnämndens ordförande Gunilla Grudevall-Steen (L).

– Det har varit ett stort intresse för upphandlingen av driften av fritidsgårdarna, hela 34 anbud har lämnats in vilket är mycket roligt, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka. Det har varit en lång och noggrann process där vi har sett till kvaliteten i de inkomna anbuden, från organisation och öppettider till möjligheten till att hitta nya vägar för att nå ungdomarna i Nacka.

Upphandlingen av Nackas fritidsgårdar gäller enbart driften av verksamheterna. Nacka kommun är fortsatt huvudman med ansvar för en systematisk kvalitetsuppföljning utifrån tydliga kravställningar. En viktig del i den fortsatta driften av fritidsgårdarna är vikten av att fånga upp nya behov hos ungdomarna och aktörernas samverkan med varandra.

Planerad avtalsstart är den 1 mars 2021.

Mer information om upphandlingen:

Sidan uppdaterades: