Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Distansundervisning på högstadieskolor – det här gäller i Nacka

Idag har regeringen fattat beslut om att ge högstadieskolornas huvudmän möjlighet att besluta om distans- eller fjärrundervisning i de fall som övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Varje huvudman fattar egna beslut om eventuell distansundervisning i sina skolor.

I Nackas kommunala skolor blir det ingen generell övergång till distansundervisning för högstadiet när skolorna öppnar efter jullovet. Skolorna kommer att vidta åtgärder med till exempel schema- och lokalanpassningar, men även viss distansundervisning kan förekomma allt efter lokala förutsättningar och aktuellt läge gällande risk för ökad smittspridning.

De fristående skolorna i Nacka är egna huvudmän och varje huvudman avgör om utbildningen för högstadieeleverna ska fortsätta att bedrivas i skolans lokaler eller genom distansundervisning.

Varje skola kommer att ge mer information till vårdnadshavare via gängse digitala lärplattformar.

Distansundervisning ska användas som en sista utväg för att undvika trängsel i skolan och kollektivtrafiken. Det är inte en allmän rekommendation utan en möjlighet som skolornas huvudmän kan använda då övriga åtgärder inte bedöms vara tillräckliga. En eventuell övergång till distansundervisning bör ske med försiktighet och planeras noga med hänsyn till de elever som har behov av extra stöd för att klara av denna omställning. Vid en övergång till distansundervisning ska skolan se till att elever har de verktyg som behövs och skolan måste erbjuda skolmåltider.

Särskolan och specialskolan omfattas inte av beslutet.

Mer information om regeringens beslut:

Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen - Regeringen.se

Mer information från Folkhälsomyndigheten:

Undvik smittspridning i högstadieskolorna — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterades: