Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Nya regionala rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället

Distans- eller fjärrundervisning för högstadie- och gymnasieskolor under vecka 10, alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken, avstå från icke nödvändiga resor och användning av munskydd i vissa inomhusmiljöer är några av de nya regionala rekommendationerna.

Bakgrunden till de nya rekommendationerna är den ökade smittspridningen i regionen. Antalet konstaterade covid-19 fall har under den senaste veckan ökat med 27 procent, och med 24 procent veckan före. Därför har idag har smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund i samråd med länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten beslutat om nya regionala rekommendationer för att minska smittspridningen.

– För att minska risken för fortsatt smittspridning måste vi ta fram nya regionala rekommendationer. Avsikten är att de befintliga råd och rekommendationer ska förstärkas och förtydligas, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

De nya rekommendationerna innebär att regionens huvudmän för skolan (fristående och kommunala) genomför distansundervisning för högstadie- och gymnasieskolor under vecka 10, det vill säga veckan efter sportlovet. Undantag från detta gäller som tidigare det vill säga särskola, examina, vissa praktiska moment och särskilt utsatta elever. Åtgärden gäller under perioden 8 – 12 mars, om inga nya beslut tas.

Den nya regionala inriktningen gäller under perioden 22 februari till 31 mars och innebär:

  • Använd alltid engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik vid alla tider.

  • Du bör använda engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Exempelvis i butiker eller på din arbetsplats. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Rekommendation gäller inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskolan.

Arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att begränsa smittspridningen i samhället fortsätter och kan eventuellt betyda att mer kraftfulla åtgärder än nuvarande nationella råd och riktlinjer kommer att vidtas.

Det absolut viktigaste är fortfarande att minska dina sociala kontakter, hålla avstånd och att alltid stanna hemma vid minsta symtom. Det är så vi tillsammans hjälps åt att förhindra en tredje våg av smittspridning i samhället.

Nya regionala rekommendationer - Region Stockholm (sll.se)

Sidan uppdaterades: