Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nacka ökar för femte året rad i nationell mätning av företagsklimat

Nackas företagare ger kommunens myndighetsutövning den högsta betygen någonsin. Det visar Sveriges Kommuner och Regioners nationella kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag som publicerades tidigare idag. Nacka ökar från 77 i indexvärde till 79, och ökar sin ranking från plats 32 till 24. Ett område som får särskilt högt betyg är kommunens myndighetsutövning för serveringstillstånd.

– Årets mätning betyder att Nacka får bäst NKI-resultat i riket för kommuner som har över 100 000 medborgare. Det är en tydligt erkännande för att Nacka kommun gör saker som företagen är uppskattar. Det är en styrka att myndighetsservicen är prioriterad i kommunen och att högsta ledningen tar frågorna på allvar med ett ständigt fokus på en levande dialog och diskussion om vad vi kan göra bättre. Det har gett effekt, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Årets mätning visar att nöjdheten bland företagarna ökar i samtliga områden med undantag av miljö. Ett område som särskilt uppmärksammas är myndighetsutövningen av serveringstillstånd, där företagens betyg ger Nacka kommun ett totalt indexvärde på 96 på en 100-gradig skala, vilket är ett mycket gott omdöme.

– Många företag i restaurangbranschen har varit extremt utsatta under pandemin, och det är viktigt att vi som myndighet har förståelse för deras utmaningar. Det är ovanligt för en kommun att komma upp i så högt nöjdhetvärde som indexvärdet 96 för serveringstillstånd. Jag ser detta som ett kvitto på att branschen har förtroende för oss och vår verksamhet. Vi utgår från förhållningssättet att vi är en serviceorganisation, att vara lättillgängliga både digitalt och för våra handläggare med en löpande dialog med våra företag, säger miljö- och bygglovsdirektör Andreas Totschnig.

Mätningen har genomförts bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Mätningen av Nöjd-Kund-Index, NKI, visar hur företag betygssätter kommunens myndighetsutövning och har genomförts av Sveriges Kommuner och Regioner i samverkan med Stockholm Business Alliance. Resultaten avser 2020. Länk till hela undersökningen:
Ökad nöjdhet med kommunernas företagsservice | SKR

Sidan uppdaterades: