Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

60 nya regnbäddar tar hand om dagvatten och ger mer grönska i Nacka

Nacka kommun har fått drygt 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att rena och ta hand om dagvatten i form av regnbäddar. Pengarna kommer att användas i tre stadsbyggnadsprojekt i Centrala Nacka.

Med hjälp av pengar från Naturvårdsverket ska Nacka kommun bygga 60 nya regnbäddar som ska ta hand om regn- och smältvatten från gatorna i Nacka. I regnbäddarna planteras träd och andra växter som bidrar till bättre luft, skön skugga och bättre temperaturreglering på sommaren, samtidigt som de också minskar buller från till exempel trafiken.

Hälften av regnbäddarna anläggs i området Nya gatan, som ligger i Centrala Nacka, nedanför stadshuset och väster om Nacka Forum. 29 regnbäddar kommer att finnas längs Värmdövägen och Vikdalsvägen, och en placeras vid Vikingshillsvägen i Kummelnäs.

– Nacka växer med nya attraktiva bostäder och arbetsplatser. En fördel med vår stadsutveckling är att vi också samtidigt kan anpassa kommunen till skyfall, större regnmängder och rena regnvattnet innan det når våra sjöar. Rent vatten är ett högt prioriterat mål i Nacka, så vi är tacksamma för att Naturvårdsverket bidrar i detta angelägna arbete, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Regnbäddarna börjar anläggas i augusti 2021.

Varför behövs regnbäddar?

När områden bebyggs eller beläggs med asfalt eller gatsten finns det ett behov av att ta hand om dagvatten, det vill säga nederbörd i form av regn eller snö. Då finns det behov av så kallade regnbäddar – nedsänkta planteringsytor vars syfte är att fördröja, rena och sedan avleda vatten från markytan. Genom att leda vattnet genom marken kan det också renas från föroreningar, som exempelvis tungmetaller, kväve och fosfor, som inte ska spridas i naturen. I bostadsområden och gator med regnbäddar går dagvattnet till ledningsnät varpå det leds till stora uppsamlande reningsanläggningar.

Nacka kommun har sedan tidigare utvecklat en ny typ av regnbäddar för att ta hand om och rena dagvatten, innan det når vattendrag, sjöar och kuster. Läs mer om Nackas regnbäddar här.

Sidan uppdaterades: