Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nytt läsfrämjandeprojekt inleds idag

I dag inleds det läsfrämjande projektet Shared reading Nacka. Genom projektet kan nyanlända och etablerade svenskar förbättra sina språkkunskaper genom högläsning och att diskutera skönlitteratur.

Shared reading är en metod för högläsning och diskussion av skönlitteratur i grupp, utvecklad av den engelska litteraturvetaren Jane Davis. Projektet riktar sig framför allt till nyanlända och ger tillfällen att träna och prata svenska fritt utanför SFI-undervisningen. Målet är att deltagarna ska förbättra sina språkkunskaper men också att komma i kontakt med läsning och skönlitteratur, och upptäcka att det är något man uppskattar och känner sig stärkt av. Metoden skapar också gemenskap mellan människor, i detta fall mellan deltagare som består av både nyanlända och etablerade svenskar.

– För många är det svårt att komma in i det svenska samhället om inte språket finns där. När man ska lära sig ett nytt språk behövs många olika verktyg, allt från formell undervisning till att praktisera språket i vardagen. Att läsa högt ger en ingång inte bara till litteraturen utan också till ett språk. Jag hoppas att vårt nya läsfrämjandeprojekt Shared reading kan vara till både nytta och nöje för många, säger Richard Wendt, ordförande i kulturnämnden.

Projektet kommer att genomföras i två mindre grupper som träffas vid tio tillfällen i Nacka stadshus och Fisksätra bibliotek. Varje grupp består av tio deltagare som mest, och en läsledare som leder läsningen. Vid varje möte presenteras nya skönlitterära texter som diskuteras av deltagarna.

Det finns dessutom flera så kallade språkcaféer på Nackas bibliotek, som kan ge deltagarna ytterligare tillfällen att träna både svenska och andra språk och samtidigt få möjlighet att träffa andra för att utöka sitt sociala nätverk. Språkträning på svenska erbjuds på Älta bibliotek och Orminge bibliotek.

Sidan uppdaterades: