Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Anders Börjesson är Nackas nya etableringsdirektör

Nacka kommun får en etableringsdirektör med fokus på att fortsätta utveckla Nacka som etableringsort för näringsliv och ytterligare öka kommunens attraktionskraft. Anders Börjesson som idag är näringslivsdirektör tillträder den nya tjänsten den 1 januari 2022.

- Nacka befinner sig på en expansiv utvecklingsresa och behovet av att jobba på nya sätt för att ytterligare öka Nackas attraktionskraft växer. Därför är det roligt att Anders Börjesson nu får ett nytt uppdrag och dedikerat kan fokusera på hur nya etableringar blir en del av framtidens Nacka och bidrar till vårt samhällsbygge, säger Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun.

Anders Börjesson har sedan många år varit näringslivsdirektör i Nacka och nu söker kommunen efter hans efterträdare:

- Det är med stor glädje jag tar mig an mitt nya uppdrag och ser fram emot att tillsammans med min efterträdare utveckla framtidens Nacka, där nya och befintliga företag har en oerhört central roll för stadslivet. Vi vet att många Nackabor vill arbeta närmare hemmet och fler företag som bidrar till utvecklingen behövs för att möta det behovet. Mitt fokus kommer bland annat att ligga på att hitta lösningar för att tillgodose företagarnas behov av citynära mark och se hur vi kan jobba för att ytterligare tydliggöra Nackas attraktionskraft, säger Anders Börjesson.

Rekryteringen av ny näringslivsdirektör pågår, och mer information finns här.

Sidan uppdaterades: