Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Nytt samråd om Björknäs-Värmdövägen i Boo

Längs med Värmdövägen, strax öster om Björknäs-centrum, ska en ny detaljplan göra det möjligt att bygga fler bostäder. Nu har ett justerat förslag tagits fram med lägre exploateringsgrad, mindre skala och tydliga regler för att anpassa de nya byggnaderna till områdets karaktär.

Nu har ett nytt samråd startat för området Björknäs-Värmdövägen och du är välkommen att ta del av alla handlingar och lämna dina synpunkter. Samrådstiden pågår mellan 30 november 2021 och 18 januari 2022.

Lägre och färre bostäder

Det nya förslaget har justerats efter tidigare samråd, då vi fick in många synpunkter om antalet bostäder och höjden på husen. Nu föreslås cirka 90 bostäder, främst i mindre flerbostadshus och ett flerbostadshus med studentbostäder söder om Värmdövägen. Du kan se alla ritningar, illustrationer och andra handlingar på projektets webbsida. Där finns också information om hur du kan lämna in dina synpunkter.

Uppdatering: Inget Öppet hus-möte 9 december

Med anledning av nya rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten ställer vi in det planerade mötet i stadshuset den 9 december.

Digitalt informationsmöte 16 december

Förslaget presenteras vid ett digitalt samrådsmöte den 16 december klockan 17.00 - 18.30. Mötet sänds via Teams och du kommer att kunna hitta instruktioner om hur du ansluter dig via projektets webbplats. Där finns också alla handlingar tillgängliga.

Läs mer på nacka.se/bjorknas-varmdovagen

Sidan uppdaterades: