Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Välkommen till digitalt samrådsmöte 25 januari för Verksamhetsområde Orminge trafikplats

Nu pågår samråd för ett nytt verksamhetsområde som planeras vid trafikplats Orminge, strax söder om Orminge centrum i Boo. Tisdag 25 januari är du välkommen att delta i ett digitalt samrådsmöte klockan 17.00-18.30.

Detaljplanen för Verksamhetsområde Orminge trafikplats är en del av utvecklingsplanerna för Orminge. I Orminge centrum ska det byggas cirka 2 000 nya bostäder och det ska bli mer handel och fler mötesplatser. För att göra plats för fler bostäder behöver vissa lokala verksamheter flyttas, bland annat en drivmedelsstation.

Genom att flytta lokala verksamheter till det nya verksamhetsområdet kan utrymme skapas för fler bostäder i Orminge, och samtidigt ge nya verksamheter möjlighet att etablera sig. Området ska utformas med stor hänsyn till bostäderna i närheten samt med tanke på att platsen utgör en entré till Orminge.

NY Bild framsida.jpg

Bilden ovan visar en volymstudie för möjlig utformning av verksamhetsområdet enligt planförslaget.

Ny anslutning från Ormingeleden

Området kommer att nås genom en ny av- och påfart från Ormingeleden, där en ny cirkulationsplats och lokalgata byggs. En ny gång- och cykelför­bindelse föreslås byggas mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet vid Fågelstigen.

Välkommen till digitalt samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 25 januari 2022 klockan 17.00-18.30. Mötet inleds med en presentation av förslaget och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. På projektets webbsida hittar du en länk till det digitala mötet. Länken läggs upp under eftermiddagen den 25 januari.

Lämna dina synpunkter senast 2 februari

Du kan tycka till om förslaget till detaljplanen fram till 2 februari 2022. Planhandlingarna finns att se i entréhallen i Nacka stadshus, Granitvägen 15, samt på biblioteken i Nacka Forum och i Orminge centrum. Hela förslaget och kontaktpersoner finns på projektets webbsida. Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 80 97.

Samråd för detaljplanen för Verksamhetsområde Orminge trafikplats inleddes 22 december och pågår fram till 2 februari 2022.

Läs mer om Orminges utveckling.

Sidan uppdaterades: