Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Klart för att anpassa Värmdövägen för framtiden

Den 21 mars 2022 beslutade kommunfullmäktige hur Värmdövägen, sträckan mellan Sickla bro i väster och Lillängsvägen i öster, ska byggas om till en trygg och grön stadsgata. Viktig infrastruktur såsom avlopp, vatten, el och värme byggs ut och säkerställs för framtiden.

Att bygga om Värmdövägen är en central del i utvecklingen av Nacka stad. Längs den nya stadsgatan kommer träd planteras, mötesplatser skapas och ny bebyggelse med blandad arkitektur växa fram.

Ledningsinfrastrukturen som ligger under Värmdövägen behöver förstärkas och anpassas efter de moderna behov vi har idag och kommer att ha framöver. Förstärkningen är helt nödvändig för Nackas utveckling.

bild principsektion_Värmdövägen 2022_670px.jpg

Skissen visar den nödvändiga infrastruktur som förstärks under Värmdövägen. Olika delsträckor på Värmdövägen skiljer sig något åt.

Läs mer om hur Värmdövägen byggs om till stadsgata i nyheten från februari 2022

Framkomligheten säkras

För att säkra framkomlighet under byggtiden skapas en ersättningsväg på den då avstängda Saltsjöbanans banvall. Planen är att spåren tas bort och att en tillfällig asfaltering görs uppe på banvallen mellan Järla och Finntorp.

För att säkerställa framkomligheten för alla trafikslag under hela ombyggnaden, sker arbetet med att bygga om Värmdövägen i etapper, det vill säga att en del i taget byggs om.

Beslutat hur Värmdövägen ska byggas om

Den 21 mars 2022 beslutade alltså kommunfullmäktige att sträckan mellan Sickla bro i väster och korsningen Lillängsvägen/Värmdövägen i öster, byggs om till en trygg och grön stadsgata med förstärkt ledningsinfrastruktur.

Att bygga om Värmdövägen är ett stort och komplicerat projekt med en byggtid på många år. Stadsgatan som helhet är klar 2028.

Sidan uppdaterades: