Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Nacka gymnasium och YBC bland landets bästa gymnasieskolor

Nackas kommunala gymnasieskolor, Nacka gymnasium och YBC (Young Business Creatives), visar enastående resultat vad gäller trygghet, nöjdhet och andel behöriga lärare. Skolorna är dessutom bäst bland de kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län på att få elever att ta examen inom tre år.

Statistik från Sveriges kommuner och regioner visar att elever som går på studieförberedande program på Nackas två kommunala gymnasieskolor, Nacka gymnasium och YBC, är bäst i Stockholms län, och näst bäst i hela landet, på att ta examen inom tre år. 89,8 procent klarar av sin utbildning inom utsatt tid, att jämföra med snittet i riket som ligger på 67,1 procent. Vad är det som gör att Nackas gymnasieskolor lyckas så bra?

– Grunden är att vi har en väl fungerande skola och har lärandet och bildning i fokus. Vi jobbar mycket med mentorskap och sätter snabbt in stödinsatser för de elever som behöver stöd. Vi har också en väl utbyggd elevhälsa med alla funktioner, säger Johan Lundström, rektor på Nacka gymnasium.

Oskar Sjögren, rektor på YBC, instämmer i att det är viktigt att skolan är stabil men tillägger att det också har betydelse att eleverna hamnar på rätt utbildning. YBC har sedan starten 2008 haft en tydlig vision om att de vill förändra världen. Visionen genomsyrar alla skolans utbildningar vilket gör att de får motiverade elever som har ett driv och ett intresse för entreprenörskap.

Nöjda elever och hög andel legitimerade lärare

De båda skolorna har ett högt söktryck och eleverna är nöjda. Nöjdheten ligger i toppskiktet i Sverige bland de kommunala gymnasieskolorna som svarade på Skolinspektionens enkät 2022. Skolorna attraherar också lärare, hela 96,7 procent är legitimerade vilket är den näst högsta andelen bland länets kommunala skolor.*

– Legitimerade lärare är en förutsättning för bra undervisning och bra elevresultat och borde vara en självklarhet på varenda skola i Sverige. Vi har satsat på en bra arbetsmiljö och det gör att våra lärare trivs och därmed får vi kontinuitet och långsiktighet, säger Oskar Sjögren.

Johan Lundström inflikar att Nacka gymnasiums motiverade elever också ställer krav på att lärarna har goda ämneskunskaper. Skolan är i den angenäma situationen att de får många ansökningar till sina lediga tjänster och de lägger stor vikt vid att hitta de mest kompetenta.

Trygghet avgörande för lärande

I Skolinspektionens enkät uppger 95 procent av skolornas elever att de är trygga i skolan vilket är det högsta resultatet bland de svarande kommunala skolorna i Sverige.

– Trygghet är ett grundläggande behov för alla människor. Känner eleverna sig trygga kan de koncentrera sig och fokusera på skolan. Bakom vårt fina resultat ligger ett aktivt trygghetsarbete och en medvetenhet om att det krävs närvarande vuxna som ser och lyssnar på eleverna, säger Johan Lundström.

vitruta.jpg

VILL DU VETA MER?

Kontakta Johan Lundström, johan.lundstrom@nacka.se rektor på Nacka gymnasium, eller Oskar Sjögren, oskar.sjogren@nacka.se, rektor på YBC.

OM NACKA GYMNASIUM OCH YBC
Nacka gymnasium med sina cirka 2 200 elever är bland landets största gymnasieskolor. Skolan erbjuder tio nationella program med flera lokala inriktningar men också introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Samhällsvetenskapliga och Naturvetenskapliga programmet erbjuds med inriktning Utland där eleverna studerar en termin i Canterbury i England. Skolan har labbsalar, bild- och formsalar, verkstäder för bygg och el samt tillgång till Nacka sportcentrum. Här finns också ett prisbelönt skolbibliotek vars verksamhet är integrerad i undervisningen. www.nacka.se/nackagymnasium

YBC erbjuder Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi eller juridik, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna media eller beteende. Alla programmen fokuserar på fem kompetenser: kunskap, entreprenörskap, kreativitet, empati och kommunikation. Eleverna arbetar också med socialt entreprenörskap i olika former och i projekt. Skolan har cirka 650 elever och är belägen i moderna lokaler i Kunskapsgallerian i Sickla köpkvarter. Skolbyggnaden har fått pris för sina nytänkande, trygga och trevliga lokaler. www.nacka.se/ybc


Källa: Jämförelseverktyget Kolada.
* Statistik från 2021, Kolada.
Skolinspektionens skolenkät 2022 gick ut till hälften av landets gymnasieskolor.

Sidan uppdaterades: