Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

På fredag den 9 juni kommer Sickla bro att rivas

Sickla bro har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny. Rivningsarbetet beräknas pågå i ungefär en vecka, inklusive helgen. Bron kommer att klippas ner med hjälp av en klo monterad på en stor grävmaskin. Vi försöker göra allt vi kan för att minimera besväret för alla berörda.

Sickla bro har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny. Dessutom ska ledningar för vatten, avlopp, el, tele, värme, fiber och dagvatten förstärkas och anpassas efter de moderna behov vi har idag och i framtiden.
Bron kommer att klippas ner med hjälp av en klo monterad på en stor grävmaskin. Därefter kommer betongen att tas om hand och separeras från armeringsjärnen innan den transporteras bort. För att undvika dammspridning kommer rivningsavfallet att besprutas med vatten. Arbetet kommer att pågå klockan 7-19 den 9-15 juni.

Under denna vecka fortsätter spontningsarbetet mot Alphyddan samtidigt som vi gräver och avtäcker berget intill den gamla bron inför den kommande sprängningen. För att minska ljudnivån använder vi bland annat sprängmattor och vattenfyllda rör. Vi arbetar ständigt med att hitta lösningar för att minska ljudstörningen, och ljudnivån påverkas också av underlaget vi borrar i.

Sickla Bro kommer att vara klar för trafik våren 2024.

Sidan uppdaterades: