Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Välkommen att tycka till om detaljplan för Ältabergs verksamhetsområde

Samråd pågår nu för detaljplanen för Ältabergs verksamhetsområde. Du kan lämna synpunkter på planförslaget som möjliggör fler verksamhetsytor och som kan skapa fler arbetsplatser i Nacka kommun. Den 17 oktober 2023, hålls ett samrådsmöte i form av öppet hus i Älta bibliotek, Ältavägen 202. Vi ses där!

Ett utökat verksamhetsområde innebär fler nya arbetsplatser!

Att skapa utvecklingsmöjligheter för näringslivet och göra det möjligt för nya företag att etablera sig är ett målområde i kommunens översiktsplan. Detaljplaneförslaget kan skapa cirka 140 nya arbetsplatser, vilket kan bidra till kommunens mål om 15 000 nya jobb till 2030. Platsens är lämplig för verksamheter då den ligger nära Tyresövägen som erbjuder bra kommunikationer.

Planförslaget gör det möjligt för nya företag att etablera sig och för befintliga företag att växa. Samtidigt bevaras cirka 40 procent av naturmarken inom planområdet som allmän plats.

Det gröna området i mitten av verksamhetsområdet bevaras delvis för att ge möjlighet till rekreation och för att bevara viktiga lokala naturvärden. Stigen genom naturområdet kommer att dras om. Den östra delen av kullen mellan Storkällans entré och Örkroken, där närboende brukar åka pulka på vintern, kommer att bevaras som skydd mellan verksamhetsområdet och Storkällans kapell och krematorium. Nya byggnader kommer att döljas bakom kullen så att vyn från Storkällan inte förändras.

Välkommen till samrådsmöte i form av öppet hus i Älta bibliotek

Den 17 oktober 2023 klockan16.00 -18.00 hålls ett samrådsmöte i form av öppet hus i Älta bibliotek, Ältavägen 202. Du är välkommen att ställa frågor! Det är öppet hus med drop-in, ingen föranmälan krävs.

Lämna dina synpunkter senast 7 november 2023

Under tiden 26 september – 7 november 2023 är planförslaget för Ältabergs verksamhetsområde ute för samråd. Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 7 november 2023.

Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter på projektets sida. Under samrådstiden finns planförslaget även tillgängligt i entréhallen i Nacka stadshus och på biblioteken i Älta centrum och Nacka Forum.

Älta och centrumkvarteren utvecklas med ny bebyggelse och ett attraktivt modernt centrum med mer service, handel och ett välkomnande torg som naturlig mötesplats, nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende. Det blir ännu mera Älta.

Sidan uppdaterades: