Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Statlig broavgift på Skurubron från söndag den 1 oktober

Den 1 oktober införs en broavgift på 4 kronor per passage på den nya Skurubron. Avgiften för Trafikverkets bro betalas via Transportstyrelsen.

Avgiften införs natten till söndag den 1 oktober

Från kl 00:00 natten till söndag den 1 oktober 2023 kostar varje passage 4 kronor för personbilar, lastbilar och vissa bussar. Vill man inte betala broavgift kan man köra på Gamla Skurubron, strax intill nya bro – ett avgiftsfritt alternativ som nås via Värmdövägen.

Skurubron sedd underifrån

Avgiften betalas till Transportstyrelsen

I slutet av varje månad skickar Transportstyrelsen en avi med sammanlagt belopp för föregående månad. Det finns flera sätt av att betala broavgiften på. Läs mer hos Transportstyrelsen: Broavgift på Skurubron - Transportstyrelsen

Ansvar för projektet

Skurubron är en statlig bro som Trafikverket ansvarar för och bygger. Nacka kommun ansvarar för det lokala vägnätet i anslutning till båda broarna.
Transportstyrelsen tar ut en broavgift med start den 1 oktober 2023.

Projektet genomförs i nära samarbete mellan Trafikverket och Nacka kommun. För information och frågor hänvisar vi till Trafikverkets webbplats.

Vill du veta mer om projektet?

Läs mer på Trafikverkets projektsida under rubriken ”Fakta om projektet” och underrubrik ”Broavgift och finansiering”: Väg 222, den nya Skurubron - www.trafikverket.se

Sidan uppdaterades: