Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Nacka på andra plats i Agenda 2030-rankning

I den årliga Agenda 2030-rankningen som Dagens Samhälle publicerar hamnar Nacka på plats två bland landets alla kommuner. Bland annat jämförs kommunernas arbete med jämställdhet, klimat och miljö, hälsa och samhällsutveckling. FN:s globala hållbarhetsmål är utgångspunkten i mätningen.

– Hållbarhetsmålen är högt prioriterade för oss i politiken och vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med att uppnå dem. Vi ser till att alla nämnder och verksamheter bidrar till arbetet, utifrån sina olika ansvarsområden och det är roligt att se allt engagemang. Framför allt på miljöområdet har vi tagit många nya initiativ med exempelvis fler solceller, en ny klimatanpassningsplan och övergång till en fossilfri fordonsflotta, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Långsiktigt arbete ger resultat

Nacka har arbetat långsiktigt med att skapa medvetenhet om Agenda 2030.

– Det är roligt att vårt arbete ger resultat. Hållbarhetsarbetet är ett delat ansvar över alla typer av verksamheter i kommunen. Vi vill att alla kommunala bolag, enheter, medarbetare, verksamheter och företagare, ideella krafter och alla Nackabor känner delaktighet i vårt hållbarhetsarbete, säger Victor Kilén, stadsdirektör i Nacka kommun.

FN:s hållbarhetsmål har brutits ned för att ta fram Nacka kommuns miljömål.

– Hållbarhetsmålen och miljöarbetet går hand i hand. Vi har fokuserat på detta arbete under många år vilket gett bra resultat. Samtidigt tittar vi ständigt på olika sätt att bli bättre, säger Charlotte Persson, klimat- och miljödirektör.

Här kan du läsa om kommunens arbete med agenda 2030.

Här kan du läsa Nackas miljöprogram för 2016 - 2030.

Om undersökningen

Dagens Samhälle har jämfört kommunerna enligt SKR:s kommungruppsindelning med sju olika kategorier: god samhällsutveckling, hälsa och välbefinnande, inkluderande samhällen, hållbar konsumtion, hållbara samhällen, klimat och miljö samt jämställdhet.

Här kan du läsa mer om Dagens Samhälles undersökning (bakom betalvägg).

Sidan uppdaterades: