Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Gång- och cykelvägen öppnar vid trafikplats Skuru

Måndag kväll den 24 juni öppnade Trafikverket den ombyggda gång- och cykelvägen i trafikplats Skuru, som har anpassats till Skurubron och nya av- och påfartsramper. Under väg 222 blir passagen större med höga pelare och lövat tak.

Arbeten slutförs längs vägen

Trafikverket öppnar den nya gång- och cykelvägen innan arbetena längs den är helt klara, men de gör allt de kan för att påverkan på gående och cyklister ska bli så liten som möjligt. Anledningen till att gång- och cykelvägen öppnar nu är att de även måste kunna bygga klart cirkulationsplatsen, och då behöver den tillfälliga gång- och cykelvägen tas bort.

De arbeten Trafikverket slutför längs nya gång- och cykelvägen är bland annat att måla klart pelarna i passagen, stensätta runt pelarna och plantera växter i slänterna.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Sidan uppdaterades: