Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juli

Bergunderhåll på Hästholmsvägen

Kommunen genomför kontinuerligt inspektion och underhåll av bergsbeståndet och just nu pågår ett underhållsarbete vid bergskärningen längs Hästholmsvägen, vid bron mellan Henriksdal och Danviksklippan.

Arbetet längs Hästholmsvägen är en del av kommunens rutin för att säkerställa att bergbeståndet är stabilt och säkert för allmänheten. Bergsakkunnig har tidigare inspekterat berget och varit på plats under entreprenaden för att följa upp arbetet och vid behov justera och komplettera förstärkningsanvisningarna.

För att minska risken för framtida ras har mindre stenblock knackats ner, större block har fixerats med bergbultar och ett bergnät har installerats invid en befintlig busshållplats.

Nacka kommun ser kontinuerligt över sina bergskärningar med ett typiskt intervall på mellan sex till åtta år för att hålla säkerheten på en hög och jämn nivå över hela kommunområdet. Inspektionerna görs oftast under vår och sommar, när dagarna är ljusare och trafiken påverkas så lite som möjligt.

All information från inspektioner och entreprenader sparas i Trafikverkets bro- och tunnelförvaltningssystem BATMAN för dokumentation och framtida bruk och underhåll.

Underhållsarbetet på Hästholmsvägen beräknas vara klart under slutet av vecka 27, då busstrafiken på plats kan öppna igen.

Sidan uppdaterades: