Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Frivilligorganisationer och föreningar

Du kan få både stöd och information genom föreningar. Föreningar arbetar intressepolitiskt och driver frågor som är viktiga för deras medlemmar. Många föreningar ordnar träffar där du kan träffa andra i samma situation. Här nedan får du information om föreningar i Nacka. Ta gärna kontakt med en lokalförening.

Lokala föreningar och frivilligorganisationer i Nacka

Astma och allergiföreningen Nacka Värmdö

Arbetar för en bättre miljö i skolan. Informera och påverka politiker och andra beslutsfattare i astma - och allergi- frågor.
Paviljongvägen 14, 132 40 Saltsjö-Boo
Telefon 08-648 15 96
astmaoallergiforbundet.se

Attention Nacka Värmdö

Arbetar intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD.
Paviljongvägen 14, 132 40 Saltsjö-Boo
www.attention-nackavarmdo.se/

DHR Nacka Värmdöavdelningen

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Paviljongvägen 14, 132 40 Saltsjö-Boo
Telefon 08-716 08 25
www.dhr.se

FUB – för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Nacka Värmdö

Är en intresseorganisation som ideellt arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
Paviljongvägen 14, 132 40 Saltsjö-Boo
www.nacka-varmdo.fub.se

Hjärt- och lungsjukas förening i Nacka-Värmdö

Arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar.
Paviljongvägen 14, 132 40 Saltsjö-Boo
Telefon 08-718 22 97
www.hjart-lung.se

Hörselskadades förening HRF Nacka Värmdö

Är till för alla som har en hörselnedsättning eller är döv, och för alla med tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom. Vi välkomnar också anhöriga, inte minst föräldrar till hörselskadade barn.
Paviljongvägen 14, 132 40 Saltsjö-Boo
www.hrf.se/nacka-varmdo

Livgivarna - IFS Nacka / Värmdö

Intresseföreningen för personer med psykoser och liknande psykossjukdomar och för deras anhöriga.

Monica Beckman
Sätravägen 11
133 38 Saltsjöbaden
Telefon 08-717 22 91

Nacka anhörigförening

Föreningen är en lokal förening till stöd och hjälp för anhöriga och närstående som vårdar eller har vårdat någon i hemmet eller har någon på särskilt boende.

Föreningen startades 2002 av några anhörigvårdare tillsammans med Röda korset och är en ideell och politisk oberoende organisation.

Vi arbetar för att tillvara ta anhörigvårdarnas intressen och behov i vardagen dels genom samtalsgrupper och ett samarbete med social- och äldreenheten i Nacka kommun.

Vår nya lokaladress: Paviljongvägen 14, Björknäs, Saltsjö-Boo.

Samtalsgrupper våren2020

11 feb
25 feb
Årsmöte 10 mars kl12-15
24 mars
7 april
21 april
Medlemsmöte 5maj kl12-15
19 maj
2 juni Avslutning med bussresa.

Övriga aktiviteter:
7 okt Nationella anhörigdagen i Nacka stadshus, heldag
15 dec Avslutning med jullunch på Ektorps seniorcentrum kl.12-15

Om du vill anmäla dig till något eller har frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss.
Gun Tornevik, 070-604 12 63, gun.tornevik@telia.com

NHR Nacka Värmdö

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem
Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.
Paviljongvägen 14, 132 40 Saltsjö-Boo
http://www.hrf.se/nacka-varmdo

Sällskapet Länkarna

www.nackalankarna.nu

Reumatikerföreningen i Nacka-Värmdö
Paviljongvägen 14, 132 40 Saltsjö-Boo
Telefon 08-718 48 89
reumatikerforbundet.org

Röda korset

I samarbete med Nacka kommun har Röda Korset startat en verksamhet som ska försöka underlätta arbetet för de närstående. Verksamheten ersätter på intet sätt sjukvård och hemtjänst utan vill utgöra ett medmänskligt komplement. Det är viktigt att den som vårdar inte "stänger in sig" och blir mer och mer isolerad. Kontakten med andra människor är viktig för att man ska orka med att vårda hemma. Vill du veta mer om de frivilliga insatserna, kontakta Röda Korset i Nacka.

Röda korset kan hjälpa dig med att träffa andra människor så att du orkar med vården hemma. Telefon: 08-716 08 64 eller 08-715 49 45

Strokeföreningen Nacka Värmdö

Arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv.
www.strokesthlmlan.se

Synskadades förening SRF Nacka-Värmdö

Förening för vuxna och barn med synnedsättning. Som medlem hos oss får du möjlighet att träffa andra synskadade och utbyta erfarenheter. Det är inte alltid lätt att se dåligt i ett samhälle som är gjort för fullt seende.
Paviljongvägen 14, 132 40 Saltsjö-Boo
Telefon 08-716 04 00
www.srfstockholmgotland.se

Väntjänsten

Väntjänsten stöder äldre med telefonkontakt, ledsagning till sjukhus med mera.

Telefon 08-718 08 06. Telefontid, måndag-torsdag klockan 10.30-12.30

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.