Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies


Särskilt boende för äldre

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan du vara berättigad till särskilt boende. På ett särskilt boende får du bo med andra och där får du hjälp med all den omvårdad och omsorg du behöver. Boendet ger alla hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet. Läs mer om särskilt boende och vilka boenden som finns här.

Korttidsboende

Om du har ett omfattande hjälpbehov, det vill säga behöver hjälp dag, kväll, helg och oftast även natt och då insatser genom hemtjänst inte räcker till kan du vara berättigad till korttidsboende.

Syftet med korttidsboende kan också vara att ge avlastning för anhörig som vårdar dig eller om du har fått beslut om permanent särskilt boende och inte kan vänta på ledig plats i din bostad. Läs mer om korttidsboende här.

Trygghetsboenden

Regeringen har beslutat om ett nytt statligt stöd för att stimulera att det byggs äldre- och trygghetsboenden. Stödet börjar gälla från den 15 november 2016. Utifrån detta har det fattats ett politiskt beslut i Nacka om att det ska byggas trygghetsboenden och seniorboenden i alla kommundelar.

Dubbla boendekostnader

Vid inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende kan förbehållsbeloppet utökas med den faktiska kostnaden för den tidigare bostaden under högst tre månader. Denna ökning gäller bara personer med ett kapitalinnehav understigande 100 000 kronor.

Den som vill ha kompensation för dubbel hyra ska ansöka om detta på en särskild blankett. Den kan du ladda ner här.  (Word-dokument, 35 kB)De dubbla boendekostnaderna ska styrkas med exempelvis kvitto på betald hyra.

Man kan bara få ersättning för dubbla boendekostnader första gången man flyttar in på särskilt boende, om personen senare byter boende kan denne inte få ersättning igen. En person kan inte få både ersättning för dubbla boendekostnader och subvention i särskilt boende samtidigt.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.