Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Särskilt boende för äldre

Vad innebär särskilt boende för mig?

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan du vara berättigad till särskilt boende. På ett särskilt boende får du bo med andra och där får du hjälp med all den omvårdad och omsorg du behöver. Boendet ger alla hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Det är dina behov som styr, inte diagnos eller behovens orsak. Du ska kunna bo kvar livet ut.

Kommunen har ansvar för insatser som utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering ingår.

Hur gör jag för att få flytta till ett särskilt boende?

För att få särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Beslutet reglerar inte vilka hjälpinsatser i boendet som du ska få. Hjälpinsatserna planeras och följs upp av boendet, tillsammans med dig. Här hittar du mer information och ansökan.

Väntetiden på plats i särskilt boende varierar över tid. Om du kan tänka sig flera alternativa boenden går det ofta fortare att få plats än om du bara vill flytta till ett specifikt boende. Du kan inte ställa dig i kö till de olika boendena innan du har ett beslut från socialtjänsten. Det är socialtjänsten som tar hand om kön, inte de olika boendena.

Hitta särskilt boende Gå till Jämföraren


Guldkant i vardagen

Guldkanten vänder sig till dig som fyllt 65 år, bor i Nacka och har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Du kan använda dig av Guldkanten en gång per halvår.

Grundtanken med Guldkanten är att ett individuellt önskemål från den äldre ska resultera i en aktivitet utanför hemmet och att hemtjänstutföraren alternativt det särskilda boendet ska ansvara för aktiviteten.

Aktiviteten får gärna ha anknytning till mat, och kan genomföras gruppvis eller individuellt. Det är en ersättning på 500 kronor från Nacka kommun som går till anordnaren för att anordnaren tillsammans med den äldre ska kunna genomföra en aktivitet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.