Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Hur mycket hjälp får man med hemtjänst?

Riktlinjer för hemtjänst

Hjälp ges med olika moment i vardagen som den enskilde har behov av. I biståndsbeslutet framgår hur många timmar per vecka eller månad som den enskilde beviljats för hemtjänst, avlösning eller ledsagning.

Den politiska nämnden har fastställt kvalitetsnivåer, som beskriver i vilken omfattning man normalt beviljas hjälp med olika insatser. Varje ansökan om hjälp prövas individuellt. Om det finns särskilda skäl kan ett beslut avvika från kvalitetsnivåerna. Avvikelsen kan innebära att omfattningen av hjälp är större eller mindre än vad som anges i kvalitetsnivåerna.

Städning

Hjälpen innebär städning av motsvarande 2 rum och kök. Om bostaden är större städas inte hela bostaden vid varje tillfälle.

I städinsatsen ingår underhållsstädning dvs dammsugning, golvtorkning och damning mm. Under året kan ingå moment som avfrostning och rengöring av kyl/frys, ugns- och spisrengöring, och torkning av köksluckor. Dessa moment skall inrymmas inom ramen för beviljad tid – vilket innebär att den enskilde får avstå viss del av underhållsstäd en viss vecka om man önskar något av dessa andra moment.

Storstädning ingår inte.

Normal beviljad tid: 1,5 timmar varannan vecka

Tvätt

Tvätt utförs vanligen vid samma tillfällen som städning.

Normal beviljad tid: 30 min/tillfälle i samband med städ varannan vecka eller i samband med annan insats om den enskilde inte har städhjälp.

Inköp

Normal beviljad tid: 1-gång/vecka 30-45 min/tillfälle.

Tiden beräknas med hänsyn till att handling sker i närmaste affär. Om den enskilde följer med till affären beviljas utökad tid. Ytterligare tid kan beviljas vid behov av hjälp att planera inköp.

Mathållning

I hjälpen ingår att värma mat, duka och diska kärl/redskap, samt vid behov stöd och hjälp under själva måltiden.

Normal beviljad tid: 30 min/tillfälle.

Vid behov av stöd under måltiden sammanlagt 45 min/tillfälle.

Personlig omvårdnad morgon

I hjälpen kan ingå hjälp att komma upp, påklädning, personlig hygien, bäddning.
Hur lång tid som beviljas för omvårdnad på morgonen beror på vilka/hur många moment den enskilde behöver hjälp med.

Normal beviljad tid: 30 min/tillfälle.

Vid behov av duschhjälp ytterligare 30 min i samband med morgonhjälp eller med annan hjälpinsats. Om hjälpen inte kan samordnas med annan hjälp 1 timme/tillfälle.

Personlig omvårdnad kväll

I hjälpen kan ingå avklädning, personlig hygien, hjälp att komma i säng, enklare kvällsmål.

Hur lång tid som beviljas beror på vilka/hur många moment den enskilde behöver hjälp med.

Normal beviljad tid: 30 min/tillfälle. Vid behov av hjälp två gånger per kväll är oftast det ena tillfället kortare än 30 minuter.

Personlig omvårdnad natt

Hjälp innebär tillsyn, hjälp vid toalettbesök och liknande.

Hjälpen innebär ett eller flera besök av nattpatrull per natt. Insatsen tidsbestäms inte.

Insatser för trygghet/socialt stöd

Trygghetsringning innebär att hemtjänsten ringer upp varje dag för att höra att allt är väl.

Normal beviljad tid: 1 timme/vecka.

Kortare tillsynsbesök i bostaden kan beviljas utöver hjälp som beskrivits ovan.

Dubbelbemannad hjälp

Hjälp av två personer samtidigt ges vid behov vid hjälp vid förflyttning inom bostaden.

Promenadhjälp

Normal beviljad tid: 1 timme, en gång per vecka.

Promenad sker i närområdet. Om den enskilde har hjälp med inköp bör promenad om möjligt förläggas i samband med dessa.

Följeslagning till läkarbesök med mera

Behov av följeslagning till läkare eller andra landstingsanknutna verksamheter bör i första hand tillgodoses av anhöriga eller genom frivilligorganisationerna och i sista hand genom hemtjänst. Beviljad tid beror på antal besök och respektive besökstid.

Hälso- och sjukvårduppgifter

Hemtjänst beviljas inte för hälso-och sjukvårdsuppgifter (medicindelning, smörjning med salvor som är ordinerade av läkare, såromläggning med mera) Detta är primärvårdens /vårdcentralens ansvar.

Hemtjänstpersonal kan i vissa fall hjälpa till med hälso-och sjukvårduppgifter.
Det gäller under förutsättning:

  • att den enskilde har hjälp av hemtjänst med andra insatser vid samma tillfällen som hälso-och sjukvårdinsatser behövs
  • att den tid som beviljats för hemtjänst räcker även till hälso-och sjukvård
  • att uppgiften är delegerad av hälso-och sjukvårdspersonal, som har bedömt att personalen har erforderlig kunskap för uppgiften

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.