Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Misstanke om att barn far illa

Det är din oro du ska anmäla

Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är Socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver det skydd eller stöd som de förfogar över.

Vem ska eller bör anmäla?

Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Uppmaningen riktar sig till såväl allmänheten som sådana myndigheter och yrkesverksamma som inte omfattas av anmälningsskyldigheten. Anmälan kan alltså göras av exempelvis en granne, släkting eller vän till den anmälan gäller. Uppmaningen att anmäla gäller oavsett om misstanken gäller förhållanden i eller utanför hemmet.

Vissa är skyldiga att anmäla

Följande myndigheter och yrkesverksamma är enligt 14 kap. 1 § första stycket SoL skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

  1. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
  2. Andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,
  3. Anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
  4. De som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet (14 kap. 1 § andra stycket SoL). För anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman.

Här finns anmälningsblankett att ladda ned (Word-dokument, 77 kB)

Läs mer om anmälningskydligheten på Socialstyrelsen

Anmälan

Som privatperson kan du begära att vara anonym, men det är då viktigt att du inte uppger ditt namn i kontakten med oss. Anmälan görs antingen per telefon eller brev. Vi har tystnadsplikt. Det innebär att inga personuppgifter lämnas till obehöriga.

OBS! Tänk på att inte göra en anmälan genom e-post!

Anmälan sänds till Socialtjänsten, Mottagningsgruppen, 131 81 Nacka

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.