Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Stödgrupper för barn i separerade familjer

Skilda världar

Det är föräldrarna som skiljer sig, inte barnen. Men barnen går igenom sin egen skilsmässa. Föräldrars skilsmässa påverkar ofta även barn och kan upplevas på olika sätt. Vanliga känslor kan vara oro, ilska, sorg, skuld och lättnad, känslor som kan vara svåra för barn att uttrycka och att hantera. Många gånger kan det vara svårt för barnet att förstå varför föräldrarna separerat och barn känner ofta ansvar för föräldrarnas konflikter.

I denna grupp får barn 7-11 år möjlighet att träffa andra barn och dela sina upplevelser och känslor. Gruppen passar lika bra oavsett om föräldrarna separerat nyligen eller sedan längre tid tillbaka.

I stödgruppen ges barnet möjlighet att:

  • förstå att man inte är ensam
  • förstå att det aldrig är barnets fel att föräldrar separerar eller är osams
  • förstå att inga familjer är perfekta
  • bry sig om sig själv och sina egna behov
  • få svar på frågor

Läs mer om Skilda världar här.

Barn i Föräldrars Fokus (BiFF)

BiFF vänder sig till föräldrar som ska eller har ­separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. Vi träffas vid tre tillfällen. Syftet är att ni som föräldrar skall få stöd i att hålla fokus på barnen och deras behov. Exempel på teman som tas upp är:

  • Hur påverkas barn av föräldrars konflikt
  • Barns rättigheter
  • Vad kan jag som förälder göra annorlunda för att minska konflikten.

Läs mer om Barn i Föräldrars Fokus här.

Läs mer om Familjemottagningen i Nacka och det råd och stöd som erbjuds familjer, föräldrar och barn.

Sidan uppdaterades: