Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ditt uppdrag som god man eller förvaltare

Som god man, förvaltare eller förmyndare gör du en viktig insats för en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman.

Du är ställföreträdare

Uppdraget som god man eller förvaltare innebär att du är ställföreträdare för någon som inte kan förvalta sina tillgångar eller verka för sitt eget bästa. Det innebär också att du ska se till så att din huvudman får den vård och tillsyn hen behöver, samt att verka för att hen inte missgynnas i olika sammanhang. Din huvudsakliga uppgift är dock att företräda din huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Känsliga personuppgifter

Som ställföreträdare har du ingen tystnadsplikt gentemot din huvudman då du kan behöva dela information med olika myndigheter för att utföra uppdraget. Men eftersom du alltid ska agera för din huvudmans bästa är det viktigt att vara försiktig med känsliga personuppgifter. Vårdslöshet kan leda till att du blir entledigad.

I början av ditt uppdrag

När du ska ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom är det viktigt att snabbt ta kontakt med huvudmannen, dennes släktingar, eventuell handläggare på socialtjänsten, hemtjänsten och personal på eventuellt särskilt boende. Du bör snarast underrätta Försäkringskassan, posten, banker, Skatteverket, hyresvärd med flera, om ditt uppdrag.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns en längre checklista som är bra att ha i början av ditt uppdrag.

Redovisning till överförmyndarnämnden

Din första redovisning till överförmyndarnämnden är att upprätta en förteckning över huvudmannens egendom. Förteckningen bildar utgångspunkten för all senare redovisning. Du ska varje år lämna en årsräkning som redovisar vilka inkomster och utgifter som din huvudman haft under ett kalenderår. Förteckningen är därför en viktig del för att stämma av att inkomster och utgifter är korrekt redovisade. Förteckningen ska lämnas till överförmyndarenheten senast två månader från det att du blev förordnad som ställföreträdare.

Redovisa förteckningen här


Stöd i ditt uppdrag

Det är alltid du som fattar beslut i ditt uppdrag, och du kommer att få utbildning för att kunna sköta det på bästa sätt. Överförmyndarenheten stöder dig med information om uppdragets bestämmelser, upplysningar om lagstiftningen och hur den kan användas. Du kan också få en mentor som stöd i ditt uppdrag.

Mer hjälp, information, kunskapsbank och möjlighet att få kontakt med andra gode män och förvaltare kan du få via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats. Där kan du också ladda ner Rollkoll, ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer.

Arvode och ersättning

Som ställföreträdare arbetar du delvis ideellt men du har rätt till ett skäligt arvode för ditt uppdrag. Läs mer om arvode och ersättning.

Redovisning

Du ska fortlöpande bokföra din huvudmans inkomster och utgifter. En gång om året lämnar du en redovisning till överförmyndarenheten med hjälp av e-tjänsten. För att redovisa med e-tjänst behöver du ha en bank-id-legitimation.

Bokför inkomster och utgifter här


Om du inte vill använda e-tjänst kan du istället göra års- och sluträkning på blanketter.

Anvisningar för års- och sluträkning (PDF-dokument, 439 kB)
Blankett för års- och sluträkning (PDF-dokument, 223 kB)
Blankett för redogörelse för utfört arbete (PDF-dokument, 170 kB)
Blankett för reseräkning (PDF-dokument, 172 kB)
Specifikation av inkomster och utgifter med förvalda poster (PDF-dokument, 173 kB)
Specifikation av inkomster och utgifter (PDF-dokument, 174 kB)

Om du vill avsäga dig uppdraget

En god man eller förvaltare har rätt att bli entledigad, det vill säga att avsäga sig uppdraget. Om du inte längre vill företräda din huvudman måste du dock stå kvar som ställföreträdare till dess att överförmyndarenheten hittat en ny person som är villig att åta sig uppdraget.

Avsäg dig uppdraget här


Blanketter, e-tjänster och mer information

Egendomsförteckning (e-tjänst)

Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto (e-tjänst)

Köp av aktier och andra värdepapper (PDF-dokument, 154 kB)
Ansökan om medgivande för placering (PDF-dokument, 183 kB)

Försäljning eller köp av fast egendom/bostadsrätt (PDF-dokument, 129 kB)
Ansökan om försäljning (e-tjänst)
Ansökan om köp (e-tjänst)

Avveckling av huvudmannens bostad (PDF-dokument, 105 kB)
Förteckning över huvudmannens lösöre (PDF-dokument, 171 kB)

Inteckning, pantsättning och upptagande av lån (PDF-dokument, 110 kB)

Information om arvskifte (PDF-dokument, 118 kB)
Vårda huvudmans rätt i dödsbo (PDF-dokument, 128 kB)
Ansökan om samtycke till arvskifte (e-tjänst)
God man för bortavarande eller okända arvingar (PDF-dokument, 93 kB)
Anmälan om god man för bortavarande eller okända arvingar (PDF-dokument, 178 kB)

Regler för gåvor (PDF-dokument, 132 kB)
Åtgärder vid huvudmannens död (PDF-dokument, 121 kB)
Blankett för sluträkning (PDF-dokument, 223 kB) eller e-tjänst

Om du tar över ett uppdrag från en tidigare god man (PDF-dokument, 105 kB)

Åtagandeblankett godmanskap (PDF-dokument, 271 kB)
Åtagandeblankett förvaltarskap (PDF-dokument, 279 kB)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.