Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vill du bli god man eller förvaltare?

Godmanskap och förvaltarskap innebär att utföra uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt då tanken är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Den som har en god man eller förvaltare kallas huvudman. Att vara god man är ett uppdrag som utförs vid sidan av ordinarie arbete. Uppdraget är arvoderat.

Vill du bli god man eller förvaltare? Anmäl ditt intresse här!


Vad gör en god man respektive en förvaltare?

Att vara god man eller förvaltare handlar om att vara ställföreträdare för någon som inte kan bevaka sina rättigheter, förvalta sina tillgångar eller verka för sitt eget bästa. Den huvudsakliga uppgiften är att företräda huvudmannen främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Men uppdraget innebär också att se till så att din huvudman får den vård och tillsyn som hen behöver samt att verka för att hen inte missgynnas i olika sammanhang.

Rollen som god man skiljer sig lite åt från rollen som förvaltare. En god man kan inte utses till någon mot dennes vilja. Förvaltarskap däremot, är en tvångsåtgärd som kan tillämpas när personen är "ur stånd att vårda sig och sin egendom". Läs mer om vad det innebär att vara god man respektive förvaltare.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Den som vill bli god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. För att komma i fråga får man inte finnas med i Kronofogdens register eller Polisens belastningsregister. Det är inget som hindrar att en anhörig åtar sig uppdraget som god man eller förvaltare.

Överförmyndarenheten gör en lämplighetsprövning av den som vill bli god man eller förvaltare. Formellt utses gode män och förvaltare av tingsrätten.

Du får utbildning

Innan du kan bli god man eller förvaltare måste du genomföra en webbutbildning med kunskapstest.

När du blivit god man eller förvaltare får du gå en grundutbildning och du kan få en mentor som stöd i ditt uppdrag. Du kan föra dina räkenskaper i vår e-tjänst och lämna din redovisning i den. Vi erbjuder fortlöpande information och utbildning. Nackas överförmyndarenhet står för bra service och god tillgänglighet.

Byte av god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare har rätt att bli entledigad, det vill säga befriad från sitt uppdrag. Han eller hon måste dock stå kvar till dess att överförmyndarenheten hittat en ny person som är villig att åta sig uppdraget. Det är överförmyndarenheten som beslutar om eventuellt byte av god man eller förvaltare.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.