Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Information om Överförmyndarens verksamheten och handläggningstider

Som en hel del av er har förstått ligger vi efter med granskningen av årsräkningar jämfört med tidigare år. Jag vill därför beskriva läget och ge en förklaring till våra längre handläggningstider.

Den 1 december 2019 ingick Nacka, Värmdö och Vaxholm ett gemensamt samverkansavtal som innebär att Överförmyndarenheten i Nacka bedriver all överförmyndarverksamhet åt Nacka, Värmdö och Vaxholms kommuner. Verksamheten växte därmed med 50 % och enheten jobbar numer för två överförmyndarnämnder, en i Nacka och en gemensam för Värmdö och Vaxholm.

Överförmyndarenheten behövde genom samverkan rekrytera ny personal och byta verksamhetssystem för Värmdö och Vaxholms ärenden. Nya handläggare har behövt ha en upplärningstid för att kunna handlägga överförmyndarärenden som kan vara ganska komplexa emellanåt. Vi behövde också jämka ihop Värmdö/Vaxholms riktlinjer och handläggningsrutiner med Nackas riktlinjer och handläggningsrutiner. Olika kulturer tar lite tid att få ihop. Det här har tagit lite resurser i anspråk från granskningen.

På detta kom Coronapandemin och slog till med en massa förhållningssätt för att minska smittspridning i samhället och på arbetsplatser. Överförmyndarenheten har sitt kontor i Nacka stadshus och vi sitter normalt ganska trångt i ett öppet landskap. För att minska smittspridningen på enheten jobbar ca hälften av handläggarna hemifrån. Handläggare får inte komma till kontoret om en har förkylningssymtom, därför har också korttidssjukskrivningarna ökat. De som sitter på kontoret sitter med större avstånd. De nya förhållningsreglerna gör att arbetet inte är lika effektivt som när vi alla är samlade på kontoret.

All personal på Överförmyndarenheten gör så gott den kan utifrån de förutsättningar som föreligger. Vi handlägger era ärenden så snabbt vi bara kan utan att tulla på rättssäkerheten för huvudmannen som alltid måste sättas första hand. Vi hoppas på er förståelse för den uppkomna situationen. Vi beklagar att vi fått längre handläggningstider än vi tidigare haft och då särskilt gällande granskning av årsräkningar.

Vi vill också påminna om att överförmyndaren är en tillsynsmyndighet och att när vi granskar era årsräkningar så kommer vi att ställa frågor när något är oklart. Vi förväntar oss att ni gör er del i detta och besvarar våra frågor.

För att få lite mer ostörd tid för vår handläggning har vi infört telefontider enligt följande.

Måndag – torsdag kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00 samt fredagar kl. 10.00-12.00. Vårt gemensamma gruppnummer är 08-718 92 12. Ibland kan vi inte svara för att vi har gemensamma möten. Då kan ni istället lämna ett meddelande eller mejla din fråga så kontaktar vi dig så snart vi har möjlighet.

För frågor till oss vill vi i första hand att ni använder e-post till overformyndaren@nacka.se. Det gäller även handlingar som ni vill mejla in. De ska alltid skickas till ovanstående e-post och inte till en enskild handläggare.

Varma hälsningar från personalen på Överförmyndarenheten genom

Ann-Charlotte Oetterli

Enhetschef

Tel direkt 08-718 92 14

Sidan uppdaterades: