Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Vilka är socialtjänstens barn och vad behöver de?

Den sociala barn- och ungdomsvårdens utveckling är i fokus både på regeringsnivå och på kommunal nivå. Hög arbetsbelastning och ökade krav bidrar till att kommunerna behöver anpassa och utveckla sitt mottagande och utredningsförfarande för ansökningar och anmälningar som rör barn- och ungdomsvården.

För att skapa en hållbar och medborgarfokuserad socialtjänst har kommunen genomfört en kartläggning av de barn som socialtjänsten i Nacka kommer i kontakt med. Resultatet av kartläggningen och brukarintervjuer har använts för att utveckla och förbättra Nackas skydd och stöd för barn och unga och deras familjer. Kartläggningen visade att kommunen bland annat behöver utveckla nya insatser för våldsutsatta, separerade föräldrar och utveckla fler förebyggande insatser. Nacka kommun har därför satsat på en Familjevåldsmottagning och en första linjens barnmottagning, ”Horisonten” i Orminge centrum som varit öppen ett par år, och ”Bryggan” i Fisksätra som öppnar hösten 2017. För separerande föräldrar bedriver kommunens familjerätt ett projekt i samarbete med Allmänna Barnhusets som ska vara ett stöd i ett tidigt skede av en separation.

Förenkla för medborgaren

Under våren 2017 införde socialtjänsten en ny teambaserad organisation som ska underlätta och förenkla Nackabornas kontakt med socialtjänsten. Den nya organisationen sätter medborgaren i fokus och baseras på en utpräglad tilltro till individens egen förmåga.

– För somliga barn och familjer räcker det att träffa vår Mottagning för att få stöd kring var man kan vända sig eller hur man snabbt kan få en insats, säger Sofie Stener, planerare- och utvecklare i Nacka kommun.

Nationella studier visar att socialtjänstens utredningar på barn har en genomsnittlig tid på fyra månader vilket är den övre lagstadgade gränsen för hur lång tid en utredning får pågå. Det innebär att enklare problem ofta tar längre tid än nödvändigt att utreda eftersom barn med stora akuta problem prioriteras. Det är viktigt att barn och familjer får snabb hjälp innan problemen blir för stora.

- Vår kartläggning på barn visar att familjer med stora och komplexa behov var betydlig färre än vad vi först trodde, sex till tio procent. För de här familjerna är det viktigt att samordna våra resurser och arbeta teambaserat utifrån individuella behov, säger Sofie Stener.

– Med den nya organisationsformen hoppas vi kunna minska utredningstiden för de enklare utredningarna. På så sätt kan vi lägga tiden på de familjer som behöver mer hjälp och stöd från oss, säger Beatrice Jacobsson, verksamhetsutvecklare på Nacka kommun.

Almedalen 2017

Region Gotland och Sollentuna kommun har gjort liknande kartläggningar och våra kartläggningar och utvecklingsarbetet har uppmärksammats av flera kommuner i Sverige. Därför kommer representanter från Nacka kommun och Region Gotland till Almedalen för att prata om det arbete som genomförts. Föreläsningarna är tisdagen den 4 juli klockan 15.00–16.00 och onsdagen den 5 juli klockan 09.30-10.30 på Hamnkontoret.

Sidan uppdaterades: