Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansöka om pengar från Sociala samfonden

Vem kan ansöka?

Du som har begränsat med ekonomiskt utrymme kan ansöka om pengar från Sociala samfonden. Pengarna är ett engångsbelopp som ska ge möjlighet till ett extra tillskott i vardagen.

För att kunna ansöka måste du uppfylla dessa tre krav:

 1. Du är skriven i Nacka kommun
 2. Du är 18 år eller äldre
 3. Du är ett av följande:
  1. vårdnadshavare med barn under 18 år
  2. 65 år eller äldre
  3. har en funktionsnedsättning.

Till vad kan jag söka?

Pengarna från fonden kan till exempel användas till sportutrustning, fritidsaktiviteter, barnkalas eller sociala aktiviteter för ökad trivsel. Pengar kan inte sökas för sådant som kommunen ger bistånd till.

Sista ansökningsdatum

Din ansökan måste ha kommit till Nacka kommun senast den 30 september 2022.

Ansökningsblankett

Klicka på länken nedan för att öppna blanketten och skriva ut den.
Fyll sedan i blanketten för hand. Blanketten har två sidor som ska fyllas i och sedan signeras av den sökande.

Du kan också ringa Nacka kommun för att få blanketten och mer information hemskickad, tel. 08-718 80 00.

Blankett för utskift och ansökan (PDF-dokument, 287 kB)

Skicka blanketten till

Nacka kommun
KOS Omsorgsenheten
131 81 Nacka

Lämna in blanketten

Det går också bra att lämna in den ifyllda blanketten i stadshusets reception:

Nacka stadshus
KOS Omsorgsenheten
Granitvägen 15
131 81 Nacka

Viktiga datum

 • Din ansökan ska ha kommit in senast 30 september 2022.
 • Beslut skickas till sökande senast den 15 oktober 2022.

Om din ansökan beviljas kommer kommunen att kontakta dig för att få information om ditt kontonummer. Utbetalning sker senast den 31 oktober 2022.

Mer information

Sociala samfonden är donationer som samlats i en gemensam fond som nu ska avslutas. Därför kan man nu ansöka om kvarstående pengar. Socialnämnden går igenom alla ansökningar och beslutar om vilka som beviljas pengar.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På nacka.se/gdpr beskriver vi hantering av personuppgifter.

Sidan uppdaterades: