Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Taligenkänning

Under hösten 2019 kommer vi att genomföra ett pilotprojekt med taligenkänning. Handläggare från barn- och familjeenheten kommer under tre månader att använda och utvärdera taligenkänning.

Taligenkänning innebär att inläst text automatiskt görs om till skriven text. Man använder en mikrofon och talar in sin text, och den skrivna texten kan användas i vilket program som helst på datorn (mejl, verksamhetssystem och så vidare). Taligenkänningen lär sig snabbt att känna igen den enskilde handläggarens dialekt och uttryck. Om man vill rätta den skrivna texten så kan man enkelt "lära" taligenkänningen ord och meningar man ofta använder.

Som en förberedelse för pilotprojektet har vi haft en dialog med SLK, som har utvärderat taligenkänning kopplat till verksamhetssystem för socialtjänsten i tre kommuner. Vi har också pratat med handläggare som deltog i SKL:s utvärdering och med utvecklingsledare i de tre kommuner som deltog. Två av de tre kommuner som deltog i utvärderingen har fortsatt att använda taligenkänning.

SKL:s utvärdering av taligenkänning och våra intervjuer visade, i korthet, att:

  • det är lätt att lära sig använda taligenkänning
  • dokumentationen gick upp tre gånger så snabbt
  • journalanteckningar blir inte liggande
  • handläggarna tyckte det var roligt
  • ergonomiska fördelar: problem i axlar/rygg minskade

Information om taligenkänning
SKL:s rapport om taligenkänning (Haninge, Norrköping, Linköpings kommuner)
SKL:s utredare berättar om taligenkänning

Läs mer här om vårt pilotprojekt

Har du frågor om taligenkänning eller om pilotprojektet, kontakta gärna Johanna Ginsburg.

Sidan uppdaterades: