Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nämndemansgården i Sverige AB

Kontakta Nämndemansgården i Sverige AB direkt

Nämndemansgården i Sverige AB

Adress: Luntmakargatan 94-96, 113 51 Stockholm

Telefon: 08-33 15 10

E-post: stockholm@namndemansgarden.se

Kontaktperson: Christina Larsson, föreståndare
Mobil: 070-814 69 51
E-post: christina.larsson@namndemansgarden

Driftsform/ägare: Aktiebolag
Org.nr: 556699-7937 

Tjänster

  • Strukturerad öppenvårdsbehandling
  • Strukturerade samtalsserier
  • Rådgivning

Besöksadress

Luntmakargatan 94-96, Stockholm

Tillgänglighet med allmänna kommunikationer

Tunnelbana Rådmansgatan eller innerstadsbussar nummer 2 och 4. Finns flera bussförbindelser och promenadavstånd från T-centralen i Stockholm.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Det finns hiss i port 96. Tillgång till större toalett för rullstol. Tillgängligt för personer med lindrig funktionsnedsättning.

Personal och kompetens

  • Antal anställda: 5 
  • Könsfördelning bland personalen: 3 kvinnor, 2 män
  • Personalens utbildning: Personalen är utbildade Alkohol- och drogterapeuter. ADDIS och ASI-utbildade. En person är certifierad anhörig- och familjeterapeut. Föreståndaren är beteendevetare med en fil. kand. examen i psykologi.
  • Språkkunskaper: Engelska

Strukturerad öppenvårdsbehandling

Öppettider

Måndag - fredag 8.00-16.30

Inriktning och arbetsmetoder

Alkohol- och drogrehabilitering för vuxna män och kvinnor. Metoden grundar sig i 12-stegsprogrammet och ett relationellt förhållningssätt. Fokus på individuell Genomförandeplan. Vi använder oss av såväl gruppbehandling som enskilda samtal anpassat efter individens vårdbehov.

Målgrupper

Vuxna män och kvinnor som upplever att de har problem med alkohol eller andra droger, där drogen har tagit över och livet blivit ohanterligt.

Gruppstorlek

Max 10 personer.

Strukturerade samtalsserier

Öppettider

Måndag - fredag 8.00-16.30

Inriktning och arbetsmetoder

Alkohol- och drogrehabilitering för vuxna män och kvinnor. Metoden grundar sig i 12-stegsprogrammet och ett relationellt förhållningssätt. Fokus på individuell Genomförandeplan. Vi använder oss av såväl gruppbehandling som enskilda samtal anpassat efter individens vårdbehov.

Målgrupper

Vuxna män och kvinnor som upplever att de har problem med alkohol eller andra droger, där drogen har tagit över och livet blivit ohanterligt.

Rådgivning

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.30 

Inriktning och arbetsmetoder

Alkohol- och drogrehabilitering för vuxna män och kvinnor. Metoden grundar sig i 12-stegsprogrammet och ett relationellt förhållningssätt. Vi använder oss av såväl par- som enskilda samtal anpassat efter individens vårdbehov.

Målgrupper

Vuxna män och kvinnor som upplever att de har problem med alkohol eller andra droger, där drogen har tagit över och livet blivit ohanterligt.

Övrigt

Vem tar emot synpunkter eller klagomål?

De berörda kan vända sig till föreståndaren, Christina Larsson eller högsta ledning i form av VD, Maria Martinsson eller behandlingschef, Tobias Sahlin.

Sidan uppdaterades: