Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kontakta Step One Rehab AB direkt

Step One Rehab AB

Adress: Östermalmsgatan 84 114 50 Stockholm

Telefon: 08-31 01 19 

Mobil: 070-251 94 35

E-post: per@stepone.se

Kontaktperson: Per Carlstein

Driftsform: Privat
Org.nr: 556537-4344

Hemsida: www.stepone.se

Tjänster som företaget är godkänt för

• Strukturerad öppenvårdsbehandling
• Strukturerade samtalsserier
• Rådgivning

Besökslokaler

Östermalmsgatan 84, 114 50 Stockholm. ½ trappa upp, första trappan till höger, sedan första dörren till vänster

Tillgänglighet med allmänna kommunikationer: restid ca 4 min från T-centralen till T-bana Stadion

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar:
handikappanpassad ingång med ramp för rullstol och hiss

Personal och kompetens


Antal anställda: 5

Könsfördelning bland personalen: 2 kvinnor och 3 män

Personalens utbildning och formella kompetens: socionom, KBT-terapeut, beroendeterapeut, anhörigterapeut, alkohol och drogterapeut. Tillgång till läkare med specialistkompetens inom beroende och psykiatri.

Språkkunskaper: svenska och engelska

Öppettider: Öppet året om, stängt på helgdagar. Måndag-fredag klockan 08.00-17.00. Kvällsöppet vid eftervård och vid behov.

BESKRIVNING AV VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH ARBETSMETODER

12-stegsbehandling enligt Minnesotamodellen, separat mans- och kvinnogrupp
Step Ones öppenvård präglas av mindre grupper som ger stort utrymme för den enskilde individen och möjliggör en trygg miljö som lämpar sig väl för klienter med t.ex. tillitsproblem eller social fobi. Stort fokus läggs på klientens unika situation och behov och särskild planering, anpassade sessioner och riktade insatser utifrån dessa individuella utmaningar är en del av klientens dagliga behandling på Step One.
Behandlingen inleds med ett informations- och kartläggningsmöte med klient och remittent. Vid fortsatt behandling görs en individuell vårdplan med mål och delmål.
Behandlingen sker i såväl grupp som individuellt. I individuella sessioner används KBT, sorgebearbetning, traumabearbetning bland annat. Vid behov träffar klienten specialistläkare för bedömning och/eller sjukskrivning.


Grundbehandling:

12 veckors dagbehandling 5 dagar per vecka med 3 timmar per dag klockan 09.00-12.00.
12-stegsmöten med gruppen sker en gång i veckan mellan klockan 12.30-13.30. Enskild terapi sker tre gånger under primärvårdsbehandlingen enligt överenskommelse med klient. I öppenvårdsbehandlingen sker gruppterapi, enskilda samtal, föreläsningar, talarträffar samt hemuppgifter med redovisning i grupp. Introduktion till självhjälpsgrupper AA/NA/CA med en rekommendation om 3-4 möten i veckan under behandlingstiden. Grundbehandlingen följs av ett års eftervård en kväll i veckan.
Anhöriga erbjuds att delta i ett anhörigprogram under en kväll.
Separat kvinno- och mansgrupp en gång per vecka.
Gratis prova på-vecka.


MÅLGRUPPER SOM VERKSAMHETEN VÄNDER SIG TILL

Personer över 18 år med beroendeproblematik

Antal deltagare per grupp: 8-12 personer

BESKRIVNING AV VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH ARBETSMETODER

Vårt synsätt och arbetssätt är att ta emot och möta klienten precis där denne befinner sig utan krav eller pekpinnar. Genom att stötta, peppa och motivera försöker vi skapa en lustfylld och hoppingivande miljö för våra klienter att utgå ifrån. Samtliga behandlare har själv tillfrisknat från beroende och vi använder våra egna erfarenheter att skapa förtroende och inspirera klienten till att prova alternativa strategier för att hantera känslor/tankar än kemiska preparat. Inom strukturerad samtalsserie används en individanpassad mix av olika verktyg och metoder beroende på vad klienten verkar svara bäst på och uppskatta mest. I vår verktygslåda finns evidensbaserad och manualbaserad minnesotabehandling, uppnå nykterhet med KBT, MI, sorgebearbetning, ACT-modellen för att nämna några. Våra klienter har även tillgång till beroendeläkare och psykiater under hela behandlingen (utan extra kostnad).

Övrigt

Gratis prova på-vecka
Separata mans- och kvinnogrupper
Stort fokus på den enskilda individens unika behov och situation

Sidan uppdaterades: