Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Smarta lås - för fastighetsägare

Nyckelfria hemtjänstbesök - det här innebär det för dig som fastighetsägare.

Ökad trygghet och säkerhet för fastighetsägare

Hemtjänsten i Nacka kommun använder ett system med digital nyckelhantering, Phoniro Care nyckelfri hemtjänst, vid besök hos personer som har beviljad hemtjänst eller trygghetslarm.

För er som fastighetsägare betyder installationen en ökad trygghet och säkerhet eftersom:

  • Antalet nycklar i omlopp på dina fastigheter minskar.
  • Dina fastigheter är anpassade för kvalitetssäkrad hemtjänst.
  • När en digital nyckel används loggas det vem som passerar och vid vilken tidpunkt.
  • En tappad eller stulen mobil kan, till skillnad från en fysisk nyckel, spärras i systemet.

Monteringen bekostas i sin helhet av Nacka kommun.

För att kunna använda den digitala nyckeln hos personer som bor i flerfamiljsfastigheter behöver entrédörrar kompletteras med en Main Entrance (ME) eller en Any Entrance enhet.

En entrédörr utrustad med ME eller Any Entrance kan öppnas med en krypterad digital nyckel som skickas från en hemtjänstsmobil. Den digitala nyckeln är unik för varje dörr och kan bara användas av behörig personal från hemtjänsten samt endast om personalen står direkt utanför entrédörren. ME och Any Entrance påverkar inte skalskyddet, dörrens brandklassning eller hyresgästerna som använder nyckel eller kod precis som tidigare.

Phoniro Main Entrance

Main Entrance enheten är nätansluten och kopplas på det befintliga elslutblecket på entrédörren. Ingen åverkan görs på dörrar eller karmar och installationen är inte synlig.

Här finns mer information om Phoniro main entrance. (PDF-dokument, 3,1 MB)

Phoniro Any Entrance

Any Entrance enheten kan bli aktuell i de fall det inte finns elslutbleck. Detta är en låsenhet som monteras över det befintliga vredet som ni har på entrédörren idag. Det görs ingen åverkan på dörren. Monteringen är oförstörande. En Any Entrance enhet kan även användas till exempel i soprum och i tvättstugor.

Här finns mer information om Phoniro any entrance. (PDF-dokument, 3 MB)

Har du frågor?

Ring kommunens växel, 08-718 80 00, eller mejla kos@nacka.se.

Sidan uppdaterades: