Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mobilt trygghetslarm

Mobilt trygghetslarm är till för att användas utanför din bostad vid oförutsägbara händelser.

Hur fungerar larmet?

När du trycker på larmet går en signal till en larmcentral. Larmet har en mikrofon och högtalare som gör att du och larmcentralen kan prata med varandra. Trygghetslarmet har en inbyggd positionering som gör att larmcentralen kan se var du är när du larmar. Larmcentralen skickar larmet vidare till Nacka kommuns Larmpatrull om du behöver hjälp.

Om du är inom Nackas kommungräns och inte svarar när larmcentralen försöker kontakta dig skickar de ett meddelande till Larmpatrullen som åker ut till den plats där du befinner dig.

Larmet fungerar över hela landet och även utomlands. Om du är utanför Nackas kommungräns kopplar larmcentralen larmet vidare enligt den överenskommelse du har med Larmpatrullen. Larmet kan kopplas till en Larmpatrull i annan kommun eller till en anhörig.

Vem kan ansöka om mobilt trygghetslarm?

Alla personer som är folkbokförda i Nacka kommun kan ansöka om det mobila trygghetslarmet, med undantag för personer med demenssjukdom eller kognitivsvikt.

Hur ansöker jag?

Du vänder dig till socialtjänsten i Nacka kommun på telefonnummer 08-718 80 00.

Vad kostar det?

Nacka kommun tar ut en avgift för larmet och avgiften ingår i maxtaxan. Avgiften för 2020 är 210 kronor per månad, utryckningar betalar du inget extra för. Om du redan har ett vanligt trygghetslarm hemma betalar du endast en avgift även om du får ett mobilt trygghetslarm beviljat.

Greta Holm berättar om sitt mobila trygghetslarm

Sidan uppdaterades: