Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Avlösning i hemmet - anhörigstöd

Avlösning är när en person hjälper till hemma några timmar så att den som vårdar någon i familjen kan vila eller göra något för sig själv.

Vem kan få avlösning?

Du kan få avlösning om du vårdar en person hemma som behöver mycket hjälp på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Du får ett beslut

Du får ett beslut på hur många timmars avlösning per månad du har rätt till.

Du kan välja

Du kan välja vilket företag som ska ge dig avlösning, men det ska vara ett företag som Nacka kommun har godkänt.

Vad kostar det?

Avlösning i hemmet kostar ingenting.

Mer information

Mer information kan du få från anhörigkonsulenten, telefon 08-718 89 08 och demenssjuksköterskan, telefon 08-718 80 01.

Sidan uppdaterades: