Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Hemtjänst

Hemtjänsten kan städa, tvätta och handla åt dig. Hemtjänsten kan också hjälpa dig med att äta, duscha och klä på dig.

Vem kan få hemtjänst?

Du kan få hemtjänst om du behöver hjälp med att sköta hemmet eller dig själv för att du är sjuk eller har funktionshinder.

Du får ett beslut

Du får ett beslut på vad hemtjänsten ska hjälpa dig med och hur många timmar hemtjänst per månad du har rätt till.

Du kan välja

Du kan välja vilket företag som ska ge dig hemtjänst, men det ska vara ett företag som Nacka kommun har godkänt.

Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänst är 300 kronor i timmen per månad. Efter åtta timmars hemtjänst kommer du upp i maxtaxa. Du betalar aldrig mer än 2139 kronor sammanlagt per månad för hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och mobilt trygghetslarm. Maten på dagverksamhet ligger utanför maxtaxan.

Du betalar lägre avgift

Du betalar lägre avgift om du har liten inkomst. Du ska kunna vara säker på att ha kvar pengar att leva på när du har betalat avgifterna. Därför minskas avgiften om du har mindre än 5373 kronor kvar varje månad om du bor ensam, eller 4 540 kronor om du är gift eller sammanboende.

Sidan uppdaterades: