Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Korttidsboende

Du kan bo en kort tid på ett korttidsboende där du får den hjälp du behöver. På boendet finns personal och sjuksköterska. Nacka kommun betalar resan dit och hem för dig.

Det här är korttidsboendet till för

 • Den som vårdar dig i hemmet får vila när du är på
  korttidsboendet.
 • Du kan i vissa fall bo på korttidsboende under den
  tid som kommunen undersöker om du kan flytta
  hem igen efter att du varit på sjukhus.
 • Du kan i vissa fall bo på korttidsboende under den
  tid som kommunen undersöker om du behöver bo i
  en särskild bostad för äldre.
 • Du kan bo på korttidsboende tills det blir en ledig
  plats i en särskild bostad för äldre om du inte kan bo
  kvar hemma.

Vem kan få korttidsboende?

Du kan få korttidsboende om du har en anhörig som vårdar dig stora delar av dygnet och stödet från hemtjänsten inte räcker till.

Vad kostar det?

Du betalar 190 kronor per dygn (70 kronor för boende och 120 kronor för mat.)

Sidan uppdaterades: