Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Senior i Nacka

Så här söker du stöd och hjälp

Du kan söka stöd på tre sätt hos äldreenheten

  • Ring 08-718 80 00 och fråga efter biståndshandläggaren som har ansvar för gatan där du bor.
  • Skicka e-post till info@nacka.se
  • Skicka brev till Äldreenheten, Nacka kommun
    131 81 Nacka

Utredning

Biståndshandläggaren pratar med dig i telefon eller besöker dig hemma och undersöker vilken hjälp du behöver. Om du är på sjukhus träffas du, din familj eller dina anhöriga om du vill. Tillsammans med biståndshandläggare och personal i sjukvården pratar ni om vilken
hjälp du behöver.

Vad betyder hjälp beviljas?

Hjälp beviljas betyder att biståndshandläggaren har bestämt vilken hjälp och hur mycket hjälp du har rätt till, till exempel hur många timmar i veckan du kan få hemtjänst. Vi skickar beslutet hem till dig.

Vad betyder avslag?

Avslag betyder att du inte har rätt till den hjälp du har sökt. Vi skickar beslutet om avslag hem till dig.

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Vad händer sedan?

När du har fått ett beslut om hjälp kan till exempel hemtjänsten, korttidsboendet eller ett särskilt boende börja ge dig hjälp. Ibland kan du välja vem som ska ge dig hjälpen. Biståndshandläggaren kan berätta vilka du kan välja bland och även hjälpa dig med att prata med dem.

Sidan uppdaterades: