Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Senior i Nacka

Särskilt boende för äldre

Särskilt boende är en bostad med service och vård dygnet runt. Du får all hjälp du kan behöva i ditt vardagsliv. Du får sjukvård av personal och sjuksköterska. Du ska kunna bo kvar på det särskilda boendet hela livet.

Vem kan få särskilt boende?

Du kan få särskilt boende om du behöver mycket hjälp som inte hemtjänsten kan ge. Det kan vara hjälp på dagarna, kvällarna, helgerna och på nätterna. Du får även hjälp om du mår psykiskt dåligt.

Du kan välja

Du kan välja bland kommunens godkända boenden om du har fått ett beslut om särskilt boende.

Vad kostar det?

Du betalar en omsorgsavgift, som är 2 125 kronor i månaden. Du betalar också hyra och mat. Det kostar olika på olika boenden. Fråga äldreenheten om priser. Du betalar lägre avgift om du har liten inkomst.

Sidan uppdaterades: